Biblioteka szkolna


Nauczyciel bibliotekarz Pani Katarzyna Zalewska pracuje w następujących godzinach:

 poniedziałek w godz. od 9.00 do 11.00