Dni wolne od zajęć


Szanowni Rodzice,


14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.


Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 

8 września 2020 r. (wtorek),

 

2 listopada 2020 r. (poniedziałek),

 

25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek),

 

4 czerwca 2021 r. (piątek)

 

 

4-5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) dni zostają usunięte z listy dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmianami w kalendarzu roku szkolnego wprowadzonymi przez MEN.

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00


Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.

 

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.