Dni wolne od zajęć


Szanowni Rodzice,


14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela.


Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
- 31 października 2019 r. (czwartek);
- 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek);
- 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek);

- 24 kwietnia 2020 r. (piątek);
- 12 czerwca 2020 r. (piątek).


W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.


Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym 23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.