Dni wolne od zajęć


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019


1. Dla uczniów klas I - VII szkoły podstawowej
     2 listopada 2018 r.,
     10, 11, 12 kwietnia 2019 r.,
     15, 16, 17 kwietnia 2019 r. ,
     2 maja 2019 r.

Łącznie: 8 dni

2. Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
     2 listopada 2018 r.,
     10, 11, 12 kwietnia 2019 r.,
     2 maja 2019 r.

Łącznie: 5 dni

3. Dla uczniów klas gimnazjalnych
     2 listopada 2018 r.,
     15, 16, 17 kwietnia 2019 r.,
     2 maja 2019 r.

Łącznie: 5 dni