Fizyka


Zadania do pobrania dla klasy VII.

[pobierz] 0.1 MB fizyka kl. VII na dzień 30.03.2020 r.

Fizyka 7 - 30. 03. 2020 r.
T: Energia i praca.


Dzisiaj nadal zajmujemy się energią i pracą, ale teraz skupimy się na zadaniach.
Wykonajcie proszę zadanie 1 i 2 str. 202 z podręcznika. Pamiętajcie o zamianie jednostek!
https://learningapps.org/4246430 dla tych, którzy chcą poćwiczyć więcej.
Rozwiązania zadań 1 i 2 proszę w formie zdjęcia lub pliku na e-maila
monika.drabik09@gmail.com
Termin wykonania – do 01. 04. 2020 r.

[pobierz] 0.1 MB fizyka kl. VII na dzień 01.04.2020 r.

FIZYKA 7 – 01. 04. 2020 r.
Temat: Moc i jej jednostki.


Termin wykonania: do 03. 04. 2020 r.
Na dzisiejszej lekcji:
poznasz pojęcie mocy oraz jej jednostkę

dowiesz się, jak obliczyć moc chwilową

Zapisz w zeszycie temat oraz punkty do lekcji:
1. Moc potocznie i w sensie fizycznym
2. Jednostki mocy

Przeczytaj temat w podręczniku str. 204 – 205
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw
a następnie przepisz do zeszytu „TO NAJWAŻNIEJSZE” (na żółtym tle) str. 208

Rozwiąż zadania:
Zadanie 1
Z jaką mocą pracuje człowiek, który w ciągu pół godziny wykonuje pracę 360 kJ?
Zadanie 2
Oblicz pracę, jaką wykona silnik odkurzacza o mocy 1,2 kW w ciągu 20 minut.
Zadanie 3
Aby jechać po poziomym torze ze stałą szybkością 5m/s, rowerzysta musi pokonywać opory ruchu o wartości 50 N. Z jaką mocą musi pracować rowerzysta?

Jako potwierdzenie wykonania zadań proszę o przesyłanie ich zdjęć lub skanów na adres monika.drabik09@gmail.com