Historia


Zadania do pobrania dla klasy V.

[pobierz] 0.1 MB historia kl. V na dzień 26.03.2020

KLASA 5 - historia na dzień 26.03.2020 r.
TEMAT: Opisujemy warunki życia w średniowiecznym mieście i wsi.

Po tej lekcji będziesz wiedzieć / umieć:
- kto mieszkał w średniowiecznym mieście i na wsi,
- czym zajmowali się mieszkańcy miast i wsi w średniowieczu

Na dzisiejszych zajęciach potrzebny Ci będzie podręcznik i zeszyt do historii.

 

W załaczniku do pobrania karta pracy dla ucznia.

[pobierz] 0.1 MB historia kl. V na dzień 27.03.2020

Data: 27.03.2020.
Temat: Kościół w średniowieczu.
Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jaką rolę odgrywał Kościół w średniowieczu, czym zajmowali się duchowni.
1. Zapisz w zeszycie do historii temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik na str. 148 i przeczytaj fragment zatytułowany STAN DUCHOWNY. Na jego podstawie odpowiedz na pytanie: Kto mógł zostać duchownym w średniowieczu?
3. Pytanie i odpowiedź zapisz w zeszycie.
4. Przeczytaj fragment zatytułowany ZAKONY POWSTAŁE W ŚREDNIOWIECZU na str. 150 i wykonaj polecenie: Wymień zakony powstałe w średniowieczu.
5. Polecenie i odpowiedź zapisz w zeszycie.
6. Przeczytaj fragment zatytułowany SZKOLNICTWO W RĘKACH KOŚCIOŁA (str. 151)
7. Na jego podstawie uzupełnij notatkę i przepisz ją do zeszytu.
Średniowieczne szkolnictwo organizowane było przez ............................................................................
Istniały szkoły ......................................................, katedralne lub klasztorne oraz szkoły wyższe, czyli ............................................................. . Nauka odbywała się w języku ...................................................
Nauki mogli pobierać tylko ..................................................................
Chętnym uczniom polecam obejrzenie filmu. Myślę, że warto. Proszę wkleić link do przeglądarki
https://www.youtube.com/watch?v=E62dLFXcTYs