Historia


Zadania do pobrania dla klasy VIII.

[pobierz] 0.1 MB Klasa VIII - historia na dzień 28.05.2020 r.

W załączniku karta pracy do pobrania.

[pobierz] 0.1 MB Klasa VIII - historia na dzień 29.05.2020 r.

W załączniku karta pracy do pobrania.

[pobierz] 0.1 MB Klasa VIII - historia na dzień 04.06.2020 r.

historia - klasa 8
data: 04.06.2020.
Temat: Polska w Unii Europejskiej.
Cele lekcji: Uczeń wskazuje sukcesy polskiej polityki zagranicznej
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym
2. Materiał w podręczniku znajdziesz na stronach 253-254.
3. Przeczytaj rozdziały z podręcznika "Polityka zagraniczna", "Polska droga do UE", "Polskie społeczeństwo wobec Unii"
4. Możesz też obejrzeć film znajdujący się pod poniższym linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=ih3N4OQp7UE
5. Zapisz w zeszycie dokładną datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
6. Zapisz w zeszycie przykłady wykorzystania funduszy unijnych w Twoim otoczeniu.

Dziękuję za dzisiejszą lekcję. Pozdrawiam Wam serdecznie.

[pobierz] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl

historia - klasa 8
data: 05.06.2020.
Temat: Polska w strukturach NATO.
Cel lekcji: Uczeń omawia drogę Polski do NATO
1. Zapisz temat lekcji do zeszytu przedmiotowego.
2. Materiał do lekcji znajduje się w podręczniku na stronach 254 - 256.
3. Polecam Ci także obejrzenie filmu do lekcji. Wklej link do przeglądarki
https://www.youtube.com/watch?v=1TiIFBBvlHo
4. Zapisz w zeszycie dokładną datę wstąpienia Polski do NATO.
5. Przeczytaj tekst źródłowy na str. 255 i zapisz w zeszycie odpowiedzi do poleceń dotyczących pracy z tym tekstem.

Pozdrawiam Cię serdecznie :)