Język angielski gr. I


[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VIII gr. 1 na dzień 26.03.2020

Kl. VII 26.03. 2020r.
The Subject: A Ghost of Niedzica – rozumiemy tekst pisany.


Będziemy dziś pracować na str. 90 w podręczniku.
Z tekstu o duchu w zamku w Niedzicy wypiszcie do zeszytu wyrażenia w kolorze czerwonym. Zapiszcie ich znaczenie.
Tour quide – violent -
Banquet hall – evil -
Locked – spooky-
Shout –
Bang on the door -
Przeczytajcie ten tekst i wykonajcie ćwiczenie G str91 - podręcznik
Proszę o informacje zwrotną od Was – wykonałem, czy zrobiłem przez e dziennik
Pozdrawiam
M.D.

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VIII gr. 1 na dzień 27.03.2020

Kl. VIII/g1 27.03
The subject: Passive Voice – Strona bierna.


Zaczynamy od analizy ramki Grammar Sprint na str 78 -SB
Szerzej i dokładniej wyjaśniona jest strona bierna w zeszycie ćwiczeń na 91.
Po co używamy strony biernej?
- gdy bardziej interesuje nas wykonywana czynność niż sam wykonawca
Np. Zdanie w stronie czynnej brzmi tak:
Strona czynna: Microsoft Company produces computers all over the word
Firma Microsoft produkuje komputery na całym świecie
Zamieniamy to zdanie na stronę bierną (akcentujemy czynność)
Strona bierna: Computers are produced all over the world
Komputery są produkowane na całym świecie
Jeżeli zależy nam na podkreśleniu kto jest producentem tych komputerów dajemy słówko by (przez)
Przykład: Computers are produced all over the world by Microsoft Company.
Zapamiętajcie: W stronie biernej ważny jest czasownik to be + Past Participle ( trzecia forma czasownika). Tabelkę proszę do zeszytu! (Do pobrania w załączniku)

Przyjrzyjcie się tworzeniu pytań i przeczeń w stronie biernej (tabelki w zeszycie ćwiczeń) str.91
Praca domowa ćw.1 i 4 str. 92/93 Workbook

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VIII gr. 1 na dzień 30.03.2020

Kl. VIII g.1 30.03.2020r.
The Subject: Passive Voice – grammar exercises.
Utrwalamy dziś jeszcze stronę bierną
Proszę o wykonanie ćwiczeń na liveworsheets.com
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voi ce/The_Passive_ru7190dj (obowiązkowe)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voi ce/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd ( dla chętnych – proszę o odesłanie email my answers to my teacher )

Gdybyście napotkali problemy techniczne - wykonajcie ćw. 8 i 9 str.78 podręcznik, odpowiedzi proszę do zeszytu.