Język angielski


Zadania do pobrania dla klasy IV.

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. IV na dzień 19.03.2020

Język angielski - klasa IV 19.03.2020r.
The Subject: Present Simple Tense – ćwiczenia.


Drodzy uczniowie! Dzisiaj utrwalimy jeszcze czas teraźniejszy. Zapraszam Was na stronę www. learningapps.org
Nie musicie się logować.
Wybierzcie zakładkę przeglądaj aplikacje.
W kategoriach wybierzcie – język angielski a następnie szukajcie napisu Czas Present Simple, kliknijcie i wybierzcie sobie 3 następujące ćwiczenia:
1. Present Simple – have got/ to be (dziewczyna siedząca na książce), sami sprawdzacie poprawność swoich odpowiedzi, wyświetla Wam się wtedy następne pytanie.

2. Present Simple – do/ does/ don’t (z taką kwitnącą gałązką wiśni)

3. Verb to be – owoce tutaj odkrywacie puzzle wybierając właściwą formę czasownika to be.

 

Pozdrawiam Was serdecznie
M.D.

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. IV na dzień 23.03.2020

Kl. IV
The Subject: Revision can/can’t, have got

 

W załączniku do pobrania karta pracy dla ucznia na dzień 23.03.2020 r.

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. IV na dzień 25.03.2020

Kl. IV 25.03. 2020r.
Drodzy Uczniowie!
Dziś zaczynamy pracę w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, realizujemy podstawę programową.
The Subject: Talking about hobbies. Rozmawiamy o zainteresowaniach.
Zapisujemy temat w zeszycie przedmiotowym i otwieramy podręcznik na stronie 76.
Posłuchacie dialogu ze str.76 - wpiszcie w wyszukiwarkę docwiczenia.pl wprowadźcie w okienko kod: A4YHAR, po naciśnięciu strzałki usłyszycie dialog, możecie posłuchać go kilka razy.
Spróbujcie ustalić kolejność w jakiej słyszycie fragmenty dialogu.
Który jest pierwszy A,B czy C?
Następnie wykonajcie ćwiczenie 3 str. 74 zeszyt ćwiczeń
Napiszcie do mnie czy udało się Wam posłuchać dialogu, to dla mnie ważna informacja.

Pozdrawiam serdecznie
M.D.

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. IV na dzień 26.03.2020

Kl. IV. 26.03. 2020r.
The Subject: Present Simple. Czas teraźniejszy pytania i krótkie odpowiedzi.
Nauczymy się dzisiaj zadawać pytania w czasie teraźniejszym i krótko na nie reagować.
Pomocna będzie strona 77 z podręcznika.
Popatrzcie na zdanie: I lke cookies.
Zadajmy pytanie: Do you like cookies?
Możemy odpowiedzieć twierdząco Yes, I do. Lub przecząco : No, I don’t.
To nie jest trudne, prawda?
Musicie pamiętać, ze jeśli pytamy o she, he, it ( 3 osoba liczby pojedynczej), pytanie zaczynamy od DOES…, w pozostałych osobach jest – Do…
Przykłady:
Does he like cookies? Yes, he does, No, he doesn’t
Does Betty like tennis? Yes, she does. No, she doesn’t
Does your brother play the quitar? Yes, he does, No, he doesn’t
Teraz poćwiczcie – wykonajcie ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń 6 str..75
Praca domowa – proszę o zdjęcia z wykonaną pracą domową na mojego maila do 19tej w niedziele - to ćw.4/74 i 7/75 zeszyt ćwiczeń
Pozdrawiam