Język angielski


[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VII na dzień 01.06.2020
[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VII na dzień 02.06.2020


Kl. VII 02.06 angielski

The Subject: Skills checkpoint 8. Listening.

Pracujemy dzisiaj w zeszycie ćwiczeń na stronach 94/95. Proszę abyście wykonali trzy ćwiczenia o charakterze egzaminacyjnym Ćw. A – kod dostępu do słuchania podany jest na górze strony Ćw. B - kod dostępu do słuchania podany jest na górze strony Ćw. D – sprawdza znajomość funkcji językowych i nie jest trudne

Pozdrawiam

[pobierz] 0.1 MB język angielski kl. VII na dzień 04.06.2020

Kl. VII 04.06 angielski
The Subject: Revision Unit 8.
Dziś pierwsza część powtórzenia wiadomości z działu 8.
Proszę o wykonanie:
Ćwiczenia na słuchanie B i C str. 96 zeszyt ćwiczeń ( kody dostępu podane są na górze w okienkach)
Ćwiczenie na czasowniki modalne -A str. 97 zeszyt ćwiczeń.
Pozdrawiam