Język polski


[pobierz] 0.1 MB język polski kl. VIA na dzień 15-19.06.2020

W załączniku karta pracy do pobrania.

[pobierz] 0.1 MB zajecia dydaktyczno wyrównawcze VIA-25-czerwca

W załączniku karta pracy do pobrania.