Język polski


[pobierz] 0.1 MB język polski klasa VIII od 25.05. do 29.05.2020 r.

W załączniku zamieszczono wyżej wymienione tematy dla klasy VIII od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

[pobierz] 1.1 MB język polski klasa VIII od o1.06. do 05.06.2020 r.

W załączniku zamieszczono wyżej wymienione tematy dla klasy VIII od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r.