Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe:  od 11 lutego  do 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna:

    od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

     21 czerwca 2019 r.

6. Ferie letnie: od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

7. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

  Zostaną podane w terminie późniejszym.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część humanistyczna:  10 kwietnia 2019 r. (środa)

  •    z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •    z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  •   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  •    z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny: 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  •   na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • język polski -  15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 900
  • matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 900
  • język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 900

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.