Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:

    od 23 grudnia 2020 r. do  31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe:  od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna:

   od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    25 czerwca 2021 r.

6. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

7. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

    8 września 2020 r. (wtorek), 

    2 listopada 2020 r. (poniedziałek), 

    4-5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
    25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek), 

    4 czerwca 2021 r. (piątek). 

 

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.