Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 r. do  31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe:  od 13 stycznia  do 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna:

    od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

     26 czerwca 2020 r.

6. Ferie letnie: od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

7. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

31 października 2019 r. (czwartek), 
2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek), 
21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek), 

24 kwietnia 2020 r.  (piątek),
12 czerwca 2020 r. (piątek). 

 

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.