Matematyka


Zadania do pobrania dla klasy IV.

[pobierz] 0.1 MB kl. IV matematyka na dzień 28.05.2020 r. 29. 05.

W załączniku karta pracy do pobrania.

[pobierz] 0.1 MB kl. IV matematyka na dzień 02.06.2020 r.
[pobierz] 0.1 MB kl. IV matematyka na dzień 03-04.06.2020 r.

Dzień tygodnia: środa, czwartek
Data: 03.06.2020 r. 04.06.2020 r.
Klasa: IV
Przedmiot: matematyka
Temat: Skala.

Na dzisiejszej lekcji dowiemy się co to jest skala. Nauczymy się pomniejszać i powiększać długości odcinków w danej skali.

Na podstawie obejrzanych filmów:
Co to jest skala i do czego służy; https://www.youtube.com/watch?v=u77UY0LQb4U
Jak obliczyć długości odcinków w skali: https://www.youtube.com/watch?v=ZjNTiiXubR4
oraz analizie rozwiązanych przykładów w podręczniku str. 48-50 - rozwiążemy zadania z zeszytu ćwiczeń str. 96 – 97
Rozwiązania wyślemy na mojego e-maila.

[pobierz] 0.1 MB kl. IV matematyka na dzień 05.06.2020 r.

Dzień tygodnia: piątek
Data: 05 .06.2020 r.
Klasa: IV
Przedmiot: matematyka
Temat: Mapa i plan.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać rzeczywistą odległość na podstawie mapy i planu oraz ich skal. Zastosujemy umiejętność obliczeń z poprzedniej lekcji.
Rozpoczniemy od obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno
Następnie przeanalizujemy informacje z podręcznika: str. 56 i 57 oraz rozwiązane przykłady.
Zapoznamy się z różnymi sposobami zapisu skali; skala liczbowa, skala liniowa, skala mianowana
Następnie rozwiążemy zadania
Wersja łatwiejsza zadanie 1,2,3 str. 58
Wersja trudniejsza zadania 4, 5, 6 str.58
Rozwiązania wyślemy na mój adres e-mail