Matematyka


Zadania do pobrania dla klasy VIB.

[pobierz] 0.1 MB kl. VI matematyka na dzień 23.03.2020

Dzień tygodnia: poniedziałek
Data: 23.03.2020 r.
Klasa: VI b
Przedmiot: matematyka
Temat: Pole rombu
Po przypomnieniu wzorów na pole rombu ze strony:
www.epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/D9SFbtGpT
rozwiążemy ćwiczenia:
wersja łatwiejsza ćwiczenia: 9 i 11
wersja trudniejsza ćwiczenia: 12 i 15

[pobierz] 0.1 MB kl. VI matematyka na dzień 24.03.2020

Dzień tygodnia: wtorek
Data: 24.03.2020 r.
Klasa: VI b
Przedmiot: matematyka
Temat: Pole trapezu.
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy: jak prowadzimy wysokość w trapezie oraz nauczymy się jak obliczać pole trapezu.
Materiały w postaci krótkiego filmu i ćwiczenia znajdują się na poniższej stronie:
www.epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s
Rozwiążemy ćwiczenia:
Wersja łatwiejsza: 2, 3
Wersja trudniejsza: 1, 4

[pobierz] 0.1 MB kl. VIB matematyka na dzień 25.03.2020

Dzień tygodnia: środa
Data: 25.03.2020 r.
Klasa: VI b
Przedmiot: matematyka
Temat: Pole trapezu – utrwalenie wiadomości.
Na dzisiejszej lekcji będziemy stosować wzór na pole trapezu do rozwiązywania zadań tekstowych.
Sposób obliczania pola powtórzymy oglądając film ze strony:
www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
Następnie rozwiążemy ćwiczenia utrwalające umiejętność obliczania pola trapezu ze strony:
www.epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s
wersja łatwiejsza: ćwiczenia: 5, 7 i 9
wersja trudniejsza: ćwiczenia:6 , 8 i 12

[pobierz] 0.1 MB kl. VIB matematyka na dzień 26.03.2020

Dzień tygodnia: czwartek
Data: 26.03.2020 r.
Klasa: VI b
Przedmiot: matematyka
Temat: Równania.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się układać proste równania do zadań tekstowych. O tym opowiada film na stronie.
www.youtube.com/watch?v=2J6awLHKZ04

Jako pracę utrwalającą wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadanie 2 strona 69 ( podręcznik)
albo zadanie 3 strona 70 ( podręcznik)
Najpierw zilustruj zadanie, a później ułóż równanie.

Pochwal się efektem swojej pracy wykonując skan lub zdjęcie i wyślij na mój adres mailowy:
dmalsz233@gmail.com (pamiętaj podpisz swoją pracę)

[pobierz] 0.1 MB kl. VIB matematyka na dzień 30.03.2020

Dzień tygodnia: poniedziałek
Data: 30.03.2020 r.
Klasa: VI b
Przedmiot: matematyka
Temat: Sprawdzanie, czyli liczba jest rozwiązaniem równania.

 

Na dzisiejszej lekcji będziemy sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania.

Po zapoznaniu się z instrukcją: www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250

z podręcznika ze strony 75, z zadania 1 wybierzemy przykłady: poziom A lub B. Rozwiązania zapiszemy w zeszycie.

Fotografię rozwiązanych przykładów prześlij z następną pracą domową na mój adres mailowy: dmalsz233@gmail.com