Matematyka


Zadania do pobrania dla klasy VII.

[pobierz] 0.1 MB kl. VII matematyka na dzień 23.06.2020

Dzień tygodnia: wtorek
Data: 23.06.2020 r.
Klasa: VII
Przedmiot: matematyka
Dzień dobry, dziś utrwalisz wiadomości w zakresie: jak obliczać długości i pola w układzie
współrzędnych.
Temat: Długości i pola w układzie współrzędnych
1.W zeszycie zapisz temat lekcji.
2. Na stronie internetowej https://zadania.info/d106/1 , wybierz poziom łatwy i poćwicz
rozwiązywanie zadań .
Powodzenia Julita Góźdź

[pobierz] 0.5 MB kl. VII matematyka na dzień 24.06.2020

W załączniku karta pracy do pobrania.