Rekrutacja kl. I 2020/2021


 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (tj. w miejscowościach: Ostrów Lubelski, Jamy, Bójki), których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, zostali przyjęci do naszej szkoły z urzędu.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do naszej szkoły do klasy I brały udział w procesie rekrutacji. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną o wynikach rekrutacji rodzice zostali osobiście poinformowani przez dyrektora szkoły.

 

Katarzyna Równiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

[pobierz] 0.5 MB wniosek rekrutacja kl. I 2020_2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że od dnia 04.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. w godz. 7.30 – 15.30 w sekretariacie szkoły odbędą się zapisy na rok szkolny 2020/2021 do klasy I.
W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty i informacje:
• dowód osobisty rodzica;
• odpis aktu urodzenia;
• numer PESEL dziecka;
• zaświadczenie wystawione przez Dyrektora Przedszkola o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego - termin dostarczenia do 29.05.2020 r.
• 1 zdjęcie legitymacyjne (zdjęcie, można dostarczyć w terminie późniejszym tj. do 30 czerwca 2020 r.).

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły pok. nr 2 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności Rekrutacja kl. I 2020/2021