Religia


[pobierz] 0.1 MB religia kl. VIII na dzień 04.06.2020

Religia
04.06. 2020 r.
Kl. VIII
Temat: Za każdym razem widzę siebie inaczej.
1. Przeczytaj temat z podręcznika.
2. Przeczytaj fragment Łk 7, 36-50 o nawróconej grzesznicy.
3. Pomódl się o nawrócenie dla kogoś kto odszedł od Boga.
Miłej pracy:)

[pobierz] 0.1 MB religia kl. VIII na dzień 10.06.2020

Religia
10. 06. 2020 r.
Klasa: VIII
Temat: Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne.

1. Przeczytaj temat z podręcznika.
2. Pomódl się do św. Jana Pawła II o dobre zdanie egzaminów:
Modlitwa o wyproszenie łask
(do prywatnego odmawiania)
Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę … (wymienić prośby).
Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.
Szczęść Boże!

[pobierz] 0.1 MB religia kl. VIII na dzień 24.06.2020

24. 06. 2020 r.
Kl. VIII
Temat: Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać.
1. Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74
2. Przeczytaj (Łk 14,28-30)
3. Posłuchaj
https://www.youtube.com/watch?v=frn6GK4llrI
Miłej pracy:)

[pobierz] 0.1 MB religia kl. VIII na dzień 25.06.2020

25. 06. 2020 r.
kl. VIII
Temat: Nowa ewangelizacja w mojej parafii.
1. Zaśpiewaj:
https://www.youtube.com/watch?v=YI7bsPNvfDI
2. Lednica
https://www.youtube.com/watch?v=wFL6X_etcfw
https://www.youtube.com/watch?v=IFpurxsYLpI
https://www.youtube.com/watch?v=IFpurxsYLpI
3. Odpowiedz na pytanie:
Co jest znakiem wiary chrześcijanina?
Miłej pracy:)