Technika


[pobierz] 0.1 MB technika kl. VI

Witam.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę Was uczniowie o wykonanie ćwiczeń z podręcznika.
Ćwiczenie 3 strona 43 i ćwiczenie 4 strona 44 na arkuszu formatu A4 (UWAGA! Dotyczy tych uczniów, którzy zalegają z tymi pracami) ćwiczenie 5 strona 45 wykonują wszyscy.

[pobierz] 0.1 MB technika kl. 6A na dzień 27.03.2020

Temat: Rzutowanie aksonometryczne.

Ćwiczenie 1 strona 46