WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 20/21


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas I-VIII są finansowane z budżetu państwa.

Rodzice będą musieli zakupić jedynie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Klasa Nazwa
przedmiotu
Wykaz podręczników
1. I religia „Poznaję Boży Świat”.
Podręcznik do religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, J. Snopek
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Nr dopuszczenia AZ-11-01/18-KI-4/20
2. II religia „Kochamy Pana Jezusa”.
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej.
red. Władysław Kubik SJ
Wydawnictwo WAM, Kraków
AZ-21-01/10-KR-1/12
+Zeszyt ćwiczeń
3. III religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”.
Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej.
red. Władysław Kubik SJ
Wydawnictwo WAM, Kraków
AZ-13-01/10-KR-14/13
+Zeszyt ćwiczeń
4. IV religia „Zaproszeni przez Boga”.
Podręcznik do nauki religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
red. Zbigniew Marek SJ,
Wydawnictwo WAM
AZ-21-01/10-KR-2/12
5. V religia „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.
Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej.
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Nr dopuszczenia AZ-21-01/20-KI-2/20
+ Zeszyt ćwiczeń
6. VI religia „Przemienieni przez Boga”.
Podręcznik do nauki religii do klasy VI szkoły podstawowej.
red. Zbigniew Marek SJ,
Wydawnictwo WAM
AZ-23-01/10-KR-1/14
7. VII religia „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa.”
Podręcznik do nauki religii szkoły podstawowej.
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,
Ewelina Parszewska
Wydawnictwo Jedność, Kielce
AZ-31-01/13-KI-3/13
8. VIII religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.”
Podręcznik do nauki religii szkoły podstawowej.
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,
Ewelina Parszewska
Wydawnictwo Jedność, Kielce
AZ-32-01/13-KI-4/14
[pobierz] 0.1 MB wykaz podręczników do religii 2020/2021

W załączniku wykaz podręczników i ćwiczeń do religii, które nie są objęte dotacją podręcznikową w roku szkolnym 2020/2021.