Wyniki rekrutacji do kl. I


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Ostrowie Lubelskim informuje, że zakończyła się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Złożonych zostało 19 wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Ze wzgledu na RODO nie zamieszczamy listy dzieci przyjętych do klasy I.