Zarządzenia


[pobierz] 0.2 MB Zarządzenie nr 01/08/2020
[pobierz] 1.7 MB PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19
[pobierz] 0.1 MB zarządzenie nr 05-03-2020

Zarządzenie nr 05/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie nr 04-03-2020

Zarządzenie nr 04/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad realizacji i sposobu dokumentowania zadań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

[pobierz] 0.1 MB załącznik do regulaminu zdalnego nauczania
[pobierz] 0.1 MB załącznik do zarządzenia nr 04-03-2020-Regulamin

Załącznik do Zarządzenia nr 04/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 marca 2020 r. - Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie nr 03-03-2020

Zarządzenie nr 03/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19