RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, Zarządzeniem wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Marczuk-Domińską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.

 

Kontakt: inspektor@cbi24.pl

 

[pobierz] 0.1 MB Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

Klauzula RODO do regulaminu monitoringu wizyjnego.

[pobierz] 0.1 MB Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula RODO do zapoznania się.

[pobierz] 0.1 MB Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula RODO do zapoznania się.