AKTUALNOŚCI


24.10.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!

Ze względu na sytuację epidemiczną na podstawie art. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. klasy IV - VIII będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja zajęć będzie uwzględniała zasady bhp. Organizacja zajęć klas I – III nie ulega zmianie.Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.
Nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne od 26 października 2020 r. zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć wykorzystując platformę TEAMS (nauczyciele: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego- realizacja 1 godziny w tygodniu) oraz przesyłając uczniom materiały poprzez e-dziennik/pocztę elektroniczną (nauczyciele: religii, muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego – realizacja 3 godzin w tygodniu), wychowania do życia w rodzinie. Forma zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostanie ustalona w porozumieniu z rodzicami uczniów przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Czas trwania jednostki lekcyjnej będzie uzależniony od przedmiotu (dopuszczam prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 45 minut).
Szczegółowe uregulowania w kwestii zdalnego nauczania zostaną ujęte w stosownej procedurze, która zostanie opublikowana także na stronie internetowej szkoły.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu lub dyrektorem za pośrednictwem e-dziennika, który w naszej szkole stanowi podstawową formę komunikacji.
Obecna sytuacja po raz kolejny stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Z pewnością w pierwszej fazie zdalnego nauczania będziemy musieli się mierzyć z różnymi problemami w tym natury technicznej. Jednak jestem przekonana, że spokój i wzajemne zrozumienie, zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów oraz ich rodziców, pozwoli nam wypracować odpowiednie rozwiązania. Pamiętajmy, że naszym wspólnym i nadrzędnym celem jest dobro dziecka!!!

Z poważaniem
Katarzyna Równiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

24.10.2020

Instrukcja aktywacji konta Office 365

 Przykładowa instrukcja aktywacji konta w Office 365 znajduje się w zakładce AKTYWACJA KONTA OFFICE 365.

16.10.2020

ZMIANA HARMONOGRAMU I ETAPU (SZKOLNEGO) KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

16.10.2020

Dzień Patrona

16 października obchodzimy w szkole Dzień Patrona – św. Jana Pawła II. To święto całej społeczności szkolnej, wyraz pamięci i oddania. Łączymy je zwykle z Dniem Papieskim, którego hasłem było w tym roku: TOTUS TUUS, papieskie zawierzenie Maryi. Zapraszamy do obejrzenia okolicznościowego montażu artystycznego, który przygotowali uczniowie.
Swoim występem tworzą "żywy różaniec", jedną z ulubionych modlitw Jana Pawła II. Każda tajemnica zawiera rozważanie oraz wiążący się z nią opis wydarzenia z życia Papieża. W ten sposób pragniemy podkreślić szczególną więź Papieża z Matką Bożą oraz zastanawiamy się nad Jej rolą w naszym życiu.
Występ możemy obejrzeć znaleźć pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Piq7SX5f6xYwMdrYT2EKzzazrRDdlz6U/view?fbclid=IwAR2023tFveXiBAStYBFkDM7-NIr3sOELj3SRB0mtL9RuoVFT2RL1NStchMo

16.10.2020

WIRTUALNA PIELGRZYMKA ÓSMOKLASISTÓW

7 i 8 października odbywała się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego naszym ósmoklasistom nie udało się wyjechać do Częstochowy, jak to bywało w latach ubiegłych. Swoją pielgrzymkę odbyli ... wirtualnie!
7 października uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Stanisława Kluskę w intencji uczniów kl. VIII, rodziców i nauczycieli. W oprawie mszy św. - czytaniu i modlitwie wiernych miały udział uczennice: Katarzyna Mileszczyk i Magdalena Sidor. Piękna i żarliwa modlitwa m.in. o pomyślny wynik egzaminów, dobre przygotowanie do bierzmowania stanowiła pierwszy etap pielgrzymki.
Kolejny miał miejsce 8 października w godzinach popołudniowych. Młodzież, dyrekcja szkoły, wychowawczyni klasy oraz katecheci spotkali się w szkole. Panowała niezwykle uroczysta atmosfera. Po wprowadzeniu sztandaru Nikola Słomka odśpiewała Hymn Rodziny Szkół, a Katarzyna Mileszczyk przybliżyła ideę Pielgrzymki oraz tegoroczne hasło. Nie zabrakło oczywiście głosu Patrona szkoły: "Totus Tuus - Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje Serce, Maryjo".
Po krótkim wystąpieniu pani dyrektor sztandar został wyprowadzony i odbyła się mniej oficjalna część uroczystości. Młodzież obejrzała fotorelację z dwu ostatnich szkolnych pielgrzymek na Jasną Górę, a następnie odbyła wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II .
Wszyscy z uwagą wsłuchiwali się w słowa przewodnika, gdyż po "zwiedzaniu" odbył się Quiz wiedzy o Janie Pawle II. Trzy drużyny: czerwona, niebieska i żółta zawzięcie rywalizowały o zwycięstwo. Nagrodą były najwyższe oceny w trzech kolorach (a więc o różnych wagach:)
Słodki poczęstunek w postaci kremówek był dodatkową nagrodą dla uczestników. Towarzyszyły mu oczywiście słowa papieża wspominającego wadowickie kremówki.
Wieczorem uczestnicy pielgrzymki udali się nad Bobrówkę na integracyjne ognisko z kiełbaskami. Była to okazja do radości i zacieśnienia więzi koleżeńskich - wszystkich jednoczył wspólny cel. Tutaj także nie zapomniano o modlitwie - młodzież zapisywała własne intencje skierowane do Matki Bożej Częstochowskiej, a potem nastąpił Akt Strzelisty - intencje zostały symbolicznie posłane do nieba poprzez ognisko przy wtórze wspólnie wymawianych słów: "Amen". Fotorelacja w zakładce Galeria.

16.10.2020

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

8 października najmłodsi członkowie szkolnej społeczności złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniowskiej braci:)
Smutno, że tak ważna w ich życiu uroczystość musiała odbyć się w warunkach obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Mimo wszystko maluchy chyba dobrze się bawiły, co możemy zobaczyć na fotorelacji z uroczystości zamieszczonej w zakładce Galeria --> Ślubowanie kl. I 2020/2021.

15.10.2020

Aktualności

15.10.2020

Aktualności

15.10.2020

Aktualności

15.10.2020

Aktualności

14.10.2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

09.10.2020

Aktualności

Zapraszam zainteresowanych rodziców i opiekunów uczniów wszystkich klas na indywidualne konsultacje z psychologiem dnia 15.10.2020 r. (czwartek) w godzinach 15.30 - 18.30.

06.10.2020

Szanowni Rodzice

W ramach działań sanitarno-epidemiczno-zdrowotnych w związku z podwyższonym ryzykiem zachorowania na grypę, przeziębienie proszę rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej o wzmożoną obserwację stanu zdrowia dzieci od dnia 02.10.2020 r. do 12.10.2020 r.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych typu kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała proszę o nieprzysyłanie dzieci do placówki oraz o konsultacje z lekarzem rodzinnym.

25.09.2020

24 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 27. Akcji Sprzątania Świata organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Kampania odbywa się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ ludzkości na środowisko.
Nasza szkoła corocznie bierze udział w akcji i tak też stało się w tym roku. Uczniowie klas I-IV udali się z wychowawcami na sprzątanie najbliższej okolicy, aby choć w niewielkim stopniu uporządkować świat dookoła siebie. Przecież Ziemia to nasz wspólny dom, o który powinniśmy wszyscy bez wyjątku dbać.

18.09.2020

17 września uczniowie klas siódmych uczestniczyli w przejmującym koncercie słowno-muzycznym poświęconym pamięci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim "Pług"- dowódcy IV komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Żołnierza Wyklętego.
14 października 1950 r. komunistyczne władze skazały Łukasza Cieplińskiego na pięciokrotną karę śmierci. Wyrok poprzedziło długie śledztwo, podczas którego był torturowany tak okrutnie, że na przesłuchanie wnoszono go na kocu. W następstwie bicia ogłuchł na jedno ucho. Czekając na śmierć, pisał grypsy do bliskich- ukochanej żony i wymodlonego syna Andrzeja.
Właśnie te wzruszające, pełne miłości zapiski stanowiły warstwę słowną koncertu, którą przedstawił na scenie Marcin Kwaśny - aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. O tło muzyczne zadbał saksofonista, wybitny muzyk i kompozytor - Marcin Świderski.
To przedstawienie niełatwe w odbiorze, zwłaszcza dla młodych widzów, którym brakuje jeszcze wiedzy historycznej o realiach powojennego świata. Jednak mimo wszystko warto, bo słowa podpułkownika Cieplińskiego są aktualne i dziś, jak choćby to przesłanie skierowane do syna: ”Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka”.

17.09.2020

DOWOŻENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021-aktualizacja od dnia 17.09.2020

17.09.2020

HARMONOGRAM ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

RANO:  w godz. 7.45 - 8. 45

09.09.2020

NARODOWE CZYTANIE "BALLADYNY" JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W sobotę 5 września czytaliśmy "Balladynę". Akcja odbywała się na wolnym powietrzu przed Urzędem Gminy. Po wprowadzeniu pani Katarzyny Zalewskiej, dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej, jako pierwsi wystąpili przedstawiciele władz: pan burmistrz Józef Gruszczyk oraz pan Janusz Szalast - radny. Wcielili się w role Kirkora i Pustelnika.

08.09.2020

TAK WITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021


Z radością, nadzieją i lekką nutką obawy wracaliśmy po wakacjach w szkolne progi. Jaki będzie ten nowy rok? Zobaczymy. Najważniejsze, że wreszcie w szkole i w gronie przyjaciół - pełni optymizmu i gotowi na nowe wyzwania!

01.09.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z treścią Procedury bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie

30.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. O godzinie 8.30 w kościele parafialnym w Ostrowie Lubelskim odbędzie się Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Po zakończeniu mszy uczniowie poszczególnych klas gromadzą się przed kościołem w miejscu wskazanym przez wychowawcę danej klasy, a następnie każda klasa pod opieką wychowawcy udaje się przed budynek szkoły. Klasy powinny zachować między sobą bezpieczny dystans. Wychowawca czeka z uczniami przed budynkiem szkoły. Do poszczególnych klas dołączają uczniowie, którzy nie uczestniczyli we Mszy św. O ustalonej w harmonogramie godzinie wychowawca wchodzi z uczniami do budynku szkoły i kieruje się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
Z uwagi na zagrożenie COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo społeczności szkolnej uznaliśmy za zasadne zrezygnowanie w tym dniu z jednego wspólnego spotkania uczniów klas 1 – 8.

30.08.2020

Wypożyczanie podręczników

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że od roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wszystkich klas tj. I - VIII będą mieli wypożyczane podręczniki na terenie szkoły. Podręczniki dla uczniów klasy I A i I B zostaną wypożyczone rodzicom w dniu 31 sierpnia 2020 r. podczas zebrania z wychowawcami klas.

29.08.2020

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I – VIII na zebrania organizacyjne z wychowawcami klas zgodnie z poniższym harmonogramem:

28.08.2020

Aktualności

28.08.2020

Aktualności

28.08.2020

Aktualności

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

27.08.2020

Aplikacja ProteGO Safe

wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

28.07.2020

Ogłoszenie dotyczące odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że wydanie uczniom klasy VIII zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach od 8.30 do 11.00. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic.

10.07.2020

Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, informuje, że w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu głównym znajduje się lista klas pierwszych z podziałem na oddziały.

09.07.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas I-VIII są finansowane z budżetu państwa.

26.06.2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkoły!

Dobiega końca wyjątkowy i jakże szczególny rok szkolny 2019/2020 w którym przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością z uwagi na zagrożenie COVID-19.

26.06.2020

25.06.2020

Nagrody Burmistrza Ostrowa Lubelskiego rozdane

24 czerwca 2020 r. w sali kinowej Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Ostrowa Lubelskiego. Nagrody za wzorowe zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów naszej szkoły:
Oliwia Wietrzyk kl. III a, Eliza Zienkiewicz kl. III b, Mateusz Chomicz kl. VIII, Angelika Haraszczuk kl. VIII, Marika Kapciak kl. VIII oraz Karolina Markiewicz kl. VIII.
Wszystkim nagrodzonym oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25.06.2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Msza święta kończąca rok szkolny 2019/2020 dla uczniów klas I - VIII odbędzie się w kościele parafialnym w Ostrowie Lubelskim w piątek 26.06.2020 r. o godzinie 8.30.

21.06.2020

Harmonogram konsultacji w szkole dla klas I - VIII

Harmonogram konsultacji w szkole dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim w okresie od 22.06.2020 r. do 26.06.2020 r. znajduje się w zakładce HARMONOGRAM KONSULTACJI. W konsultacjach mogą brać udział tylko uczniowie, których rodzice zgłosili ten fakt do wychowawcy klasy i przekazali wychowawcy stosowne Oświadczenie. Maksymalna liczba uczestników w grupie to 9 osób. Potrzebę udziału w konsultacjach ujętych w harmonogramie lub z innych przedmiotów/z innymi nauczycielami nie wymienionych w tabeli uczeń lub jego rodzic powinien zgłosić do wychowawcy klasy.

05.06.2020

Ogłoszenie

12 czerwca 2020 r. oraz 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. W tych dniach nie będzie odbywało się zdalne nauczanie.

05.06.2020

Ogłoszenie

W roku szkolnym 2019/2020 roczne oceny klasyfikacyjne zachowania oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania wystawiane są do dnia 18 czerwca 2020 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim odbędzie się 19 czerwca 2020 r.

31.05.2020

Drodzy Uczniowie!

18.05.2020

Aktualności

Szanowni Państwo,
informuję, że zgodnie z komunikatem MEN z dnia 14 maja 2020 r. od dnia 18 maja 2020 r. ma miejsce stopniowe wznawianie pracy szkół. Aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w naszej szkole, została opracowana Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim w związku z zagrożeniem COVID – 19. Proszę o zapoznanie się z treścią procedury i podjęcie rozważnej decyzji w sprawie udziału dziecka w organizowanych przez szkołę zajęciach. Procedura znajduje się w zakładce Zdalne lekcje - wsparcie dla rodzica ---->Procedura bezpieczeństwa.
Z poważaniem!
Katarzyna Równiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

27.05.2020

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

Konkurs plastyczny odbywał się w dwu kategoriach wiekowych:
klasy I-III "Prezent dla Ojca Świętego na setną rocznicę urodzin" (napłynęło 20 prac); klasy IV - VIII "Przesłanie Św. Jana Pawła II na XXI wiek" (napłynęły 23 prace).

27.05.2020

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
• możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
• wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
• organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
• możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

26.05.2020

NAGRODY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

Miłą niespodzianką okazały się nagrody, które otrzymali uczniowie naszej szkoły w II Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym Poświęconym Wybitnym Polakom
,,Ja i mój autorytet – Jan Paweł II”.
Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Lublin –Pana dr Krzysztofa Żuka
Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie, Pana Jarosława Sochy.
Organizowany był w dwóch kategoriach:
a) plastycznej (dowolna technika),
b) literackiej (opowiadanie, list, wiersz, scenariusz przedstawienia, pamiętnik, itp.)
Organizatorom konkursu zależało na tym, aby prace nie miały charakteru odtwórczego, by udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat Jana Pawła II w kontekście historii Lublina, Polski i świata.
Miło nam poinformować, że:
Marika Bójko (kl. VIII) zajęła I miejsce w kategorii plastycznej,
Alicja Wolska - II miejsce w kategorii literackiej klas VI,
Kacper Rymczuk - II miejsce w kategorii literackiej klas V.
Serdecznie gratulujemy laureatom :)

18.05.2020

Drodzy Uczniowie,

18 maja 2020 r. mija 100 rocznica urodzin Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji chcemy przypomnieć sylwetkę naszego Rodaka, który na trwałe zapisał się nie tylko w historii Polski i Kościoła, ale wpłynął na historię świata.

14.05.2020

WAŻNA INFORMACJA

Termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny związany z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II oraz prac do projektu "Sto talentów na stulecie urodzin" został przedłużony. Prace można nadsyłać do poniedziałku 18 maja.
Informację o wynikach konkursu zamieścimy na stronie szkoły do końca przyszłego tygodnia.
Życzymy kreatywnych pomysłów i z zaciekawieniem czekamy na Wasze prace!

19.05.2020

Aktualności

Uczennica naszej szkoły Milena Jacak (kl. III B) zdobyła wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Tegoroczna edycja poświęcona była sposobom zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. W etapie regionalnym wzięło udział 496 uczniów z 24 szkół. Ocenie poddano 116 prac plastycznych.
Opiekunem była p. Anna Włosek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19.05.2020

Aktualności

Uczennica naszej szkoły Aleksandra Janiak (kl. I) zdobyła wyróżnienie w DIECEZJALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Jan Paweł II dzieciom - dzieci Janowi Pawłowi II”. Konkurs był organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. Opiekunem była p. Urszula Świderska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Wirtualną Galerię Pokonkursową można zwiedzać na stronach:
https://gimulan.zkwadrat.pl/

11.05.2020

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
                                                                                                            Jan Paweł II

30.04.2020

Aktualności

Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego po otrzymaniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej mogą przekazać ją szkole (ale nie mają obowiązku), w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi pomogą w dalszej pracy z dzieckiem

29.04.2020

Aktualności

28.04.2020

Ogłoszenie

W związku trwającym stanem epidemii proszę o uregulowanie należności za dożywianie w terminie do dnia 11.05.2020 r. Wpłaty można dokonać:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 u intendenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim p. Lidii Czubackiej
lub
• na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim:

24.04.2020

MATEUSZ CHOMICZ LAUREATEM XX OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO 2020

Tegorocznym tematem przewodnim festiwalu była „Podróż w twórczości Zbigniewa Herberta”. Poeta, kiedy tylko mógł, podróżował. Wiele razy podkreślał, że człowiek powinien uczyć się pokory wobec świata.
Organizatorem festiwalu od 20 lat jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Festiwal cieszy się popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Uczniowie mierzą się w pięciu kategoriach: recytatorskiej, plastycznej, muzycznej, fotograficznej i filmowej.
Obcowanie z Księciem Poetów Polskich to zadanie niełatwe i wymagające. Z ambitnym wyzwaniem poradził sobie uczeń z naszej szkoły - Mateusz Chomicz. Przygotował dwa utwory. Czas prezentacji nie mógł przekraczać 8 minut. Jury oceniało dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, prawidłową i wyrazista interpretację, poprawność dykcji i ogólny wyraz artystyczny.
Mateusz został nagrodzony w kategorii-recytacja. Otrzymał Festiwalową Statuetkę-Grand Prix oraz dyplom laureata, który może wykorzystać podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.Serdecznie gratulujemy Mateuszowi zwycięstwa.
Zaplanowany na 20 marca 2020 roku Koncert Laureatów nie odbył się ze względu na panującą sytuację w kraju.

14.04.2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na to, że 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada na panujący obecnie czas pandemii, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstało wirtualne upamiętnienie tej narodowej tragedii.
Upamiętnienie w postaci wirtualnej ekspozycji przywołuje z imienia i nazwiska oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, urzędników i wszystkich innych przedstawicieli polskiej inteligencji, zamordowanych ludobójczo przez reżim sowiecki i pogrzebanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony www.80rocznicakatynia.pl i do włączenia się w upamiętnienie w ten symboliczny sposób. Pamiętając wspólnie o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, pielęgnujemy prawdę, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

26.03.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TO WARTO WIEDZIEĆ

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
•informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
•przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
•arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
•arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
•osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
•filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

26.03.2020

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Zachęcam do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

26.03.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA PRACY SZKOŁY

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję, że praca Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim została ograniczona dla obsługi osobistej interesantów.
Rekomendujemy, aby pilne sprawy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej spostrowlubelski@wp.pl, poprzez ePUAP lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 818520006.
Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice, mogą się kontaktować z dyrektorem szkoły za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej lub dostępnych komunikatorów internetowych. W przypadku sprawy niecierpiącej zwłoki dyrektor szkoły prosi o kontakt drogą telefoniczną
– numer telefonu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników dziennika elektronicznego z którego korzysta szkoła.
Z poważaniem
Katarzyna Równiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

24.03.2020

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

25.03.2020

23.03.2020

Wybór szkoły ponadpodstawowej

Ważne informacje dla rodziców i uczniów klasy VIII

20.03.2020

Drodzy Rodzice,
w związku z zaleceniami MEN dotyczącymi opracowania informacji dla rodziców - jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci proszę o o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się na naszej stronie internetowej w zakładce Zdalne lekcje-wsparcie dla rodzica. Zachęcam Państwa do systematycznej lektury zamieszczanych tam materiałów.

19.03.2020

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (tj. w miejscowościach: Ostrów Lubelski, Jamy, Bójki), których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, zostali przyjęci do naszej szkoły z urzędu.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do naszej szkoły do klasy I brały udział w procesie rekrutacji. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną o wynikach rekrutacji rodzice zostali osobiście poinformowani przez dyrektora szkoły.

19.03.2020

APEL DO UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie! Od kilku dni dzielnie zmagacie się z procesem zdalnego nauczania, pilnie wykonując przesyłane Wam zadania. Jesteśmy z Was dumni!!!!!!Mam nadzieję, że niebawem spotkamy podczas tradycyjnych lekcji, a do tego czasu liczę na waszą sumienność i zaangażowanie podczas zdalnych lekcji. Dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza tych którzy mają problem z motywacją, ale  przygotowaliśmy kilka porad, które znajdują się w zakładce Ciekawe materiały kl. I-VIII. Koniecznie przeczytajcie artykuły: Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu, Jak zorganizować warunki do nauki w domu, Zasady bezpieczeństwa w sieci.Zachęcam Wszystkich uczniów do korzystania z zamieszczanych tam materiałów.

19.03.2020

APEL DO RODZICÓW

Szanowni Państwo! Od kilku dni wszyscy zmagamy się z nową, trudną, dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. W tej sytuacji są także nasi uczniowie. Wielu z nich jej nie rozumie, a docierające do nich informacje mogą budzić lęk i niepewność. Obecna sytuacja stawia także nowe wyzwania przed nauczycielami, którzy muszą przystosować się do nowej sytuacji. Gorąco proszę o wyrozumiałość dla podejmowanych przez nas działań, które z pewnością na tym etapie nie są doskonałe oraz wsparcie swoich dzieci w procesie zdalnego nauczania. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Zdaję sobie sprawę, że z uwagi na różne czynniki, także dla Państwa jest to bardzo trudna sytuacja. Jednak jestem przekonana, że wspólnymi siłami osiągniemy nadrzędny cel, jakim jest dobro dziecka.

19.03.2020

WARTO SKORZYSTAĆ

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wsparcie, konsultacje pedagogiczne, konsultacje psychologiczne) do kontaktu przez powstały na czas tej trudnej sytuacji adres email: pedagogpsycholog.ostrowlubelski@gmail.com .

18.03.2020

18.03.2020

16.03.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego informujemy, że czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest czasem ferii ani czasem wolnym od nauki. Jest to czas na powtórki i pracę samodzielną w domu poprzez zdalną pomoc nauczycieli. W związku z powyższym informujemy, że w naszej szkole rozpoczynamy zdalne nauczanie od 17 marca 2020 r., przy wykorzystaniu strony internetowej szkoły. Bardzo prosimy Uczniów o poważne potraktowanie sprawy, a Rodziców o wsparcie naszych działań w tej trudnej i niecodziennej dla nas sytuacji. Do samodzielnej i sumiennej pracy szczególnie zachęcamy Ósmoklasistów, przed którymi wkrótce ważny egzamin. Na naszej stronie zostały utworzone odrębne zakładki dla każdej klasy Zdalne lekcje ... , w których każdego dnia będą umieszczane materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Po wejściu w odpowiednią zakładkę i wybraniu nazwy przedmiotu rozwiną się zadania do wykonania przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły. Każdego dnia, do godziny 9.00, będą publikowane nowe zadania z poszczególnych przedmiotów (zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć). Uczniowie zobowiązani są odnaleźć swoją klasę i wykonać zadania według zaleceń nauczycieli. Materiały aż do odwołania będą sukcesywnie przez nas uzupełniane.

16.03.2020

Aktualności

W zakładce: Egzamin ósmoklasisty będziemy zamieszczali materiały, które ułatwią uczniom klasy VIII przygotowania do egzaminu, a w zakładce: Ciekawe materiały, linki do materiałów rozwijających wiedzę - dla klas młodszych, starszych, ósmoklasistów, materiałów związanych z przedmiotami przyrodniczymi, sztuką, itp. Z tych materiałów uczniowie mogą korzystać dowolnie, wybierając to, co ich zainteresuje.

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

13.03.2020

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

12.03.2020

Dokument znajduje się w zakładce Aktualności ---> Koronawirus - informacje 

02.03.2020

SZANOWNI RODZICE!

Biorąc pod uwagę rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim mając na względzie dobro uczniów, zwracam się do Państwa z apelem o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie objawy infekcji, gorączki i kataru u dzieci. Proszę przypominać dzieciom o konieczności częstego mycia rąk z użyciem mydła i ciepłej wody oraz o ochronie podczas kaszlu i kichania. Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania korona wirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

06.03.2020

06.03.2020

02.03.2020

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Już po raz drugi 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego.
Wiele osób wzięło udział w "korytarzowych potyczkach z językiem". W różnych miejscach szkoły ukryło się 10 zadań dotyczących frazeologii, ortografii, gramatyki czy słownictwa naszego języka. Należało wytropić zadania, a następnie udzielić poprawnych odpowiedzi (co wcale nie było takie proste, zważywszy na fakt, że zadania wykonywane były w czasie przerw, a więc pod presją czasu i hałasu. Było sporo emocji, ale również zabawy.

02.03.2020

SUKCES KASI MILESZCZYK W DIECEZJALNYM KONKURSIE BIBLIJNYM

27.02.2020 r. w Szkole Podstawowej  nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie odbył się etap rejonowy IV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Spotkania z Jezusem wg Ewangelii św. Jana". Miło nam poinformować, że uczennica kl. VII, Katarzyna Mileszczyk zajęła III miejsce!
Gratulacje dla Kasi, gdyż zmagania konkursowe były naprawdę trudne, a Ewangelię należało znać bardzo szczegółowo. Opiekunem Kasi był pan Jarosław Góźdź.

02.03.2020

ODWIEDZIŁ NAS EMPIK

11. 02. 2020 r. do naszej szkoły zawitała ciężarówka Empiku, wioząca do szkoły w Kaznowie 1000 książek jako nagrodę w konkursie "1000 powodów, by czytać". Animatorzy Empiku odwiedzili nas po drodze, głosząc radosną wieść. Na pamiątkę zostaliśmy również obdarowani ciekawymi książkami, które trafiły do biblioteki. Gratulujemy szkole w Kaznowie!

28.02.2020

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POWIATU W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ „4” DZIEWCZĄT

Dnia 25.02.2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim odbyły się półfinały mistrzostw powiatu w mini piłkę siatkową „4” dziewcząt. W zawodach wzięło udział cztery drużyny tj. SP ze Skrobowa - opiekun p. R. Romanek, SP nr 4 z Lubartowa – opiekun J. Suska, SP z Brzostówki – opiekun p. A. Pęksa, SP z Ostrowa Lubelskiego wraz z opiekunem p. E. Walkiewicz. Podczas zawodów walka sportowa była bardzo zacięta, wszyscy chcieli zwyciężyć, nie zapominając jednak o zasadach fair play. Mecze rozgrywane były systemem „ każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła SP z Ostrowa Lubelskiego, II miejsce SP ze Skrobowa, III miejsce SP nr 4 z Lubartowa, IV miejsce SP z Brzostówki.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Alicja Wolska, Klaudia Matyjaszczyk, Nikola Płowaś, Oliwia Kołkiewicz, Dominika Kołkiewicz, Julia Kosiak, Martyna Szymula, Julia Wołowicz wywalczyły sobie awans na mistrzostwa powiatu w mini piłkę siatkową „4” w Kocku. GRATULUJEMY!!! I życzymy sukcesów na mistrzostwach powiatu w Kocku.

21.02.2020

ANGELIKA HARASZCZUK LICZY NAJLEPIEJ W POWIECIE!

W środę 19 lutego 2020 r. w lubartowskim liceum "na Chopina" odbyła się IV edycja powiatowego konkursu matematycznego "60 dni przed egzaminem".
Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 68 uczestników. Naszą szkołę reprezentowały: Angelika Haraszczuk, Andżelika Powroźnik i Gabriela Prokopowicz.
Cieszymy się ogromnie, gdyż zwyciężczynią konkursu została właśnie uczennica naszej szkoły - Angelika Haraszczuk, przygotowana przez panią Dorotę Maleszyk. Gratulujemy Angelice sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne!

19.02.2020

Niech żyje bal!

W sobotę, 8 lutego 2020 r. odbył się już IV BAL CHARYTATYWNY zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim. Dochód z balu zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów szkoły.
Eleganckie kreacje, dobry humor i otwarte serca - to wizytówka tegorocznych uczestników balu, którzy zdecydowali się przyjąć zaproszenie, by dobrą zabawę połączyć z dobroczynnością.
Ponad setkę zgromadzonych Gości powitali: Katarzyna Równiak- dyrektor szkoły oraz Katarzyna Ostrowska - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.
Roztańczonemu towarzystwu przygrywał zespół „Royal”. Gustownie przybrane stoły wypełnione były po brzegi smakowitymi potrawami przygotowanymi przez panią Iwonę Miąc. Całości dopełniał piękny wystrój sali, złożony z elementów dekoracyjnych udostępnionych dzięki uprzejmości pani Marii Rusińskiej, właścicielki pracowni florystycznej "Dzika Róża" z Lublina.
Atrakcją wieczoru stała się ścianka do zdjęć, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pozując przy niej, każdy z uczestników zabawy mógł choć przez chwilę poczuć się prawdziwym celebrytą, o co zadbał fotograf - pan Adam Małyska.
Zgromadzeni sympatycy ostrowskiej szkoły chętnie zaangażowali się w licytację rękodzieła, obrazów i innych cennych przedmiotów oraz karnetów na usługi ufundowanych przez naszych nieocenionych sponsorów. Licytację szybko, sprawnie i skutecznie poprowadził pan Zenon Miąc.
Zabawa trwała do białego rana. Dzięki szczodrości wszystkich przybyłych konto Rady Rodziców zasilone zostało o pokaźną kwotę.
Społeczność szkolna na czele z dyrektorem - panią Katarzyną Równiak serdecznie dziękuje organizatorom balu - zarządowi Rady Rodziców, a w szczególności pani Katarzynie Ostrowskiej, wszystkim zaangażowanym rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy nie szczędzili sił i czasu, by tak wspaniała akcja po raz kolejny mogła się odbyć. Serdeczne podziękowania kierujemy także na ręce pana Zenona Miąca. Wyrazy wdzięczności przesyłamy też uczestnikom balu, którzy wsparli akcję charytatywną, dając przykład ofiarności, wrażliwości i wielkiego serca.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów. Podjęta przez rodziców inicjatywa nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania i bezinteresownej hojności darczyńców
.

19.02.2020

19.02.2020

Wycieczka do nowej oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim

W ramach zajęć z wychowawcą oraz doradztwa zawodowego i przygotowania do życia w rodzinie uczniowie klasy siódmej pod opieką pani Beaty Czapskiej oraz pana Andrzeja Gruszczyka wybrali się w dniu 18 lutego 2020 roku do oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze sposobami oczyszczania wody, uzmysłowienie im skutków zanieczyszczania wody oraz zapoznanie z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, a także uzasadnienie celowości budowania oczyszczalni ścieków. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim, pan Roberta Powałka wyczerpująco opowiadał o funkcjonowaniu oczyszczalni. W czasie wycieczki siódmoklasiści dowiedzieli się o sposobach oczyszczania wody, poznali szczegółowe etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a także oczyszczanie przez bakterie w specjalnie do tego przystosowanych zbiornikach wodnych.Młodzież przeszła wzdłuż ciągu służącego do odwadniania osadów ściekowych i odpadów powstających w procesie oczyszczania. Mogła też bezpośrednio zobaczyć, jak działa powóz ascenizacyjny.
Prężnie działamy w zakresie rozwijania wśród uczniów postaw proekologicznych, stąd pomysł zorganizowania takiego wyjścia. Było to niezwykłe przeżycie dla uczniów, ale też i dla opiekunów. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

18.02.2020

I Ty możesz pomóc – bezdomnym psom ze Schroniska w Nowodworze!

Uczniowie kl. IV naszej szkoły pod opieką wychowawczyni - p. M. Daszczyk zorganizowali zbiórkę karmy, kocy, poduszek, ręczników, różnych akcesoriów dla psów ze Schroniska w Nowodworze.
Akcja odbyła się na terenie naszej szkoły i trwała od 03.02.2020r. do 14. 02. 2020r. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom, członkom Szkolnego Koła Caritas, którzy bardzo pozytywnie zareagowali na nasz apel i wsparli nas w zbieraniu potrzebnych rzeczy.
Wszystkie zebrane podarunki zawieźliśmy do schroniska w ubiegłą sobotę (15.02). Tam, każdy z nas otrzymał od wolontariuszy psa, którego z przyjemnością zabrał na godzinny spacer. Mogliśmy wtedy poznać bliżej naszych podopiecznych. Debby, Amy, Chmurka, Dunaj, Uma, Nikka, Fakir, Bibi byli naszymi przewodnikami po okolicach Nowodworu. Zobaczyliśmy, jak bardzo te zwierzęta tęsknią za człowiekiem i aktywnością. Żal było się rozstać… Myślę, że jeszcze tam wrócimy.
Dziękuję rodzicom uczniów klasy IV, za obecność w Nowodworze i aktywne włączenie się do akcji. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

12.02.2020

Wycieczka do Warszawy

We wtorek 11 lutego 2020 roku uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Towarzyszyło im 5 uczniów z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Kolechowicach. Grupa liczyła 44 osoby. Głównym celem wyjazdu było pogłębienie dotychczasowej wiedzy teoretycznej i historycznej poprzez bezpośredni kontakt z „żywą historią” oraz zapoznanie uczniów z pracą posłów i senatorów, a także sprawdzenie, jak funkcjonuje władza ustawodawcza w Polsce.
Wcześnie rano, bo o 5.25 zebraliśmy się przed szkołą w Ostrowie Lubelskim, by wyruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową do naszej stolicy. Mimo tak wczesnej pory humory wszystkim dopisywały. Zaskoczeniem były dosyć duże opady mokrego śniegu, które pojawiły się przed Warszawą. Na szczęście nie trwały zbyt długo, a śnieg szybko stopniał. Było chłodno, ale spoza chmur przedzierały się delikatne promienie słońca. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od wizyty w Sejmie i w Senacie. Po przejściu rutynowej kontroli, która dla wielu uczniów była wielkim zaskoczeniem, spotkaliśmy się z Posłem Przemysławem Czarnkiem ( byłym wojewodą lubelskim). Mimo licznych obowiązków i napiętego grafika pracy znalazł dla nas czas, za co serdecznie dziękujemy. Mogliśmy też uwiecznić spotkanie wspólnym zdjęciem. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy na słynnych okrągłych schodach w budynku Senatu pojawił się Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Poprosiliśmy o wspólną fotografię. Oczywiście zgodził się i z uśmiechem na twarzy zapozował.
Po Sejmie i Senacie oprowadzały nas bardzo miłe panie przewodniczki, które przypomniały historię polskiego parlamentaryzmu. Opowiedziały też o pracy senatorów. Kolejne kroki skierowaliśmy do Sali Plenarnej Sejmu RP. Zostaliśmy zapoznani z głównym aspektem pracy Sejmu, jakim jest proces legislacyjny, dowiedzieliśmy się też, jakie obowiązki i przywileje mają parlamentarzyści. Na korytarzach sejmowych mieliśmy okazję spotkać znanych z ekranów telewizyjnych posłów, senatorów oraz dziennikarzy.
Następnym punktem naszej wycieczki był musical w Teatrze Studio Buffo „Romeo i Julia w 3 D” w reżyserii Janusza Józefowicza z oprawą muzyczną Janusza Stokłosy oraz kostiumami Malwiny Wędzikowskiej. Tematem musicalu jest miłość dwojga ludzi, którzy nie potrafią porozumieć się ze światem dorosłych albo to dorośli nie potrafią zrozumieć młodych w chwili rodzącego się między nimi uczucia.W spektaklu nie ma typowej scenografii teatralnej, ale są animacje oglądane w specjalnych okularach. Sprawia to wrażenie, jakby na ekranie pojawił się futurystyczny świat, miasto, pomieszczenia na wyciagnięcie ręki. W połączeniu z żywą grą aktorską daje to niesamowity efekt. Dodatkową atrakcją przedstawienia jest kurtyna wodna z prawdziwym deszczem, w którym tańczą i śpiewają aktorzy. Całości spektaklu dopełniają efekty świetlne, niezwykła muzyka oraz popisy kaskaderskie. Wszystkim spektakl przypadł do gustu, artyści otrzymali gromkie brawa, a część z nas mogła zrobić sobie fotkę z odtwórcami głównych ról. I to było dopełnieniem i zwieńczeniem naszej wycieczki. Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy szczęśliwi do domów. Wyjazd zorganizowała pani Beata Czapska, opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Trubalska i Hanna Janowska.

03.02.2020

Zabawa karnawałowa

Karnawał to czas radości i rozrywki. W tym okresie wszyscy chcą się dobrze bawić.
Świetną ku temu okazją była zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w godzinach popołudniowych w czwartek 30 stycznia 2020 r.
Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala balowa udekorowana pracowicie przez samorząd szkolny zachęcała do zabawy. Rozpoczęli ją uczniowie klas młodszych. Trzeba przyznać, że niektórzy byli świetnie przygotowani - zadbali o piękne i zaskakujące stroje karnawałowe. Wśród radosnych, rozbieganych dzieci można było zauważyć wróżki, księżniczki, Pocahontas, Minionka, strażaka, rockmankę, a nawet... zakonnicę! Wielką atrakcją okazały się zabawy prowadzone przez animatora - panią Teresę Wietrzyk. O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ Jakub Zbiciak Pogotowie Muzyczne.
Nie zabrakło oczywiście słodkiego poczęstunku i spotkania z Mikołajem. Okazało się, że wszyscy byli grzeczni, więc wszyscy otrzymali paczki choinkowe.
Za organizację imprezy serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, a w szczególności Pani Katarzynie Ostrowskiej i pani Agacie Winiarskiej, które zadbały zarówno o imprezowe słodkości, jak też o atmosferę, czyli zapewnienie animacji i oprawy muzycznej. Dzięki temu zabawa była rzeczywiście szałowa!!! Fotorelacja w zakładce Galeria!

17.01.2020

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Śniegu, niestety, nie ma, więc czas na inne aktywności. W pierwszym tygodniu ferii uczniowie mogli wziąć udział w zimowisku zorganizowanym przez szkołę. W ofercie były zajęcia sportowe, świetlicowe i spotkanie z książką oraz ferie w plenerze nad Bobrówką i Jeziorem Miejskim. W mroźny dzień na łonie natury może być przyjemnie. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

13.01.2020

WARSZTATY Z WYNALAZKAMI LEONARDA DA VINCI

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. ( Konfucjusz)
Chiński filozof Konfucjusz przekonywał, że człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania, jakie temu towarzyszą. Mogli się o tym przekonać uczniowie naszej szkoły, którzy 10 stycznia 2020 r. uczestniczyli w interaktywnych warsztatach z wynalazkami Leonarda da Vinci. Chociaż da Vinci był z wykształcenia artystą, a nie uczonym, to jego projekty dotyczą różnych dziedzin wiedzy - od historii i sztuki epoki renesansu, przez matematykę czy fizykę, po przyrodę.
Genialny konstruktor wyprzedzał swoją epokę - współcześni nie docenili jego wynalazków, które - jak się okazało - do dziś mają zastosowanie w takich urządzeniach jak np. samochód (skrzynia biegów), rower, spadochron, lustrzanka cyfrowa, winda, dźwig.
Zajęcia poprzez zabawę przybliżyły rozumienie praktycznych podstaw fizyki oraz rozbudziły ciekawość w patrzeniu na otaczający świat. Pozwoliły lepiej zrozumieć działanie fizyki- prawa mechaniki, grawitacji, aerodynamiki. Każdy z uczestników miał możliwość zapoznać się z działaniem replik różnych wynalazków, min.:
-machiną wojenną miotającą pociskami (piłeczkami z gumy),
-mechanizmami i narzędziami codziennego użytku (dźwig z systemem samoblokującym, most samonośny),
-pokojem luster (nieskończoność odbić),
-prototypem roweru (niestety, mistrz nie umiał wprawić w ruch dwóch kół jednocześnie),
-anemometrem, dzisiejszym spirometrem (pomiar prędkości wydychanego powietrza).
Warsztaty z wynalazkami mistrza były ciekawe i pouczające - udowodniły, że ciekawość, marzenia i chęć pomocy ludziom prowadzą do wielkich celów, można przekuć je w sukces!

13.01.2020

Jasełka 2019

 Fotorelacja w zakładce Galeria

13.01.2020

SZKOLNY KONKURS PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

W ostatnim dniu nauki przed Świętami, miła niespodzianka w postaci nagród czekała na autorów najlepszych prac plastycznych promujących czytelnictwo. Prace były naprawdę piękne i komisje konkursowe miały nie lada kłopot z wyborem tych najlepszych.
W kategorii klas I - IV (konkurs "By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą" ) nagrodzeni zostali: I miejsce - Oliwia Wietrzyk (kl. III a); II miejsca: Oliwier Haraszczuk (kl. II), Dominika Sawuła (kl.II), Jakub Barszcz (kl.II), Aleksandra Janiak (kl. I); III miejsce: Bartosz Drabik (kl.II).
W kategorii klas V-VIII (konkurs "Ilustracja do mojej ulubionej książki") I miejsce - Angelika Haraszczuk (kl. VIII), II miejsce - Łucja Lato (kl.VI a), III miejsca: Klaudia Haraszczuk (kl. V) i Zuzanna Grygiel (kl. VI a); wyróżnienia: Alicja Walenciuk (kl.IV), Dawid Puchacz (kl. V) i Julia Wołnysz (kl. VI b).
W kategorii zadanie zespołowe - konkurs na plakat zwyciężyła klasa VI b, II miejsce - kl. V, III miejsce - kl. IV.
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, a wszystkie piękne prace można podziwiać na wystawie w holu naszej szkoły.

19.12.2019

KONKURS "OPOWIEŚCI WIGILIJNE" ROZSTRZYGNIĘTY!

17 grudnia 2019 r. w sali rycerskiej pałacu Sanguszków w Lubartowie - siedzibie Starostwa Powiatowego miała miejsce gala wręczenia nagród w XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim "Opowieści wigilijne 2019". Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły!
W kategorii szopki - realizacje indywidualne wyróżnienie zdobyła praca Igora Miciuły z kl. III a ( dodajmy, że na konkurs w kategorii plastycznej napłynęło aż 417 prac).
Wyróżnienie uzyskał także wiersz Marcina Matyjaszczyka z klasy VI b ( w kategorii literackiej jury oceniało 100 prac). Miło, że wśród tylu nadesłanych prac konkursowych dzieła chłopców zwróciły uwagę jury.
Marcinowi i Igorowi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

19.12.2019

Idą Święta... Otwierają się serca ...

A u nas serca otwarte przez cały rok - w dużej mierze za sprawą wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas, którzy chętnie poświęcają swój czas wolny, by pomagać innym.
W przedświątecznej Zbiórce Żywności "Tak, pomagam!" zebrali ponad 274 kg żywności przeznaczonej na paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców gminy.
Nie zabrakło ich również 8 grudnia podczas imprezy "Dzieci Dzieciom" w CK, gdzie pod opieką pani Bożeny Majewskiej uzbierali ponad 2000 zł na leczenie małej Oliwki Rabczuk, u której został zdiagnozowany rdzeniowy zanik mięśni (SMA), bardzo rzadka choroba o podłożu genetycznym. Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom, którzy upiekli pyszne domowe ciasta i sprzedawali je na kiermaszu. Byli to: Angelika Haraszczuk, Alicja Wolska, Oliwia Kołkiewicz, Dominika Kołkiewicz, Zuzanna Grygiel, Martyna Szymula, Marika Bójko, Andżelika Powroźnik, Małgorzata Golda, Marcelina Antoniuk, Patrycja Wolska, Nikola Radwańska, Katarzyna Mileszczyk, Marcin Daszczyk, Daria Bliźniuk, Jagoda Tkaczyk, Jakub Tkaczyk, Dagmara Nierychlewska, Klaudia Matyjaszczyk, Oliwia Niedbalska, Wiktoria Suchorab. Poza tym dziewczęta zaprezentowały się też na scenie - zatańczyły samodzielnie opracowany układ do piosenki “Należę do ciebie”.??
W charytatywnym koncercie Dzieci Dzieciom naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie klasy I oraz Dawid Puchacz z klasy V. Mogliśmy także oklaskiwać taneczny występ Nikoli Płowaś z kl. VI a, która przygotowała się pod opieką mamy. Wszyscy młodzi artyści wsparli w ten sposób walkę z chorobą małej Oliwki, której życzymy dużo zdrówka.

18.12.2019

„Razem na Święta”

Wzorem minionych lat Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz polskie szkoły za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

18.12.2019

Wicemistrzynie Powiatu Lubartowskiego w piłce halowej

Dziewczęta z klasy VI a, VI b i V brały udział w Igrzyskach Dzieci Powiatu Lubartowskiego (2007 i młodsi). Drogę do sukcesu rozpoczęły 4 grudnia zwyciężając w gminnych eliminacjach drużyny ze szkół w Kolechowicach i Rozkopaczewie. Następnym krokiem były zorganizowane 13 grudnia w naszej szkole Półfinały Powiatu Lubartowskiego, w których uczestniczyły zespoły z szkół w: Brzostówce, Leszkowicach, Lubartowie (szkoła nr 1) oraz Skrobowie. Nasza drużyna okazała się najlepsza wygrywając ze wszystkimi. 16 grudnia w Kamionce odbyły się Finały Powiatu Lubartowskiego, gdzie spotkało się sześć drużyn ze szkół w: Abramowie, Brzostówce, Kamionce, Lubartowie, Michowie i Ostrowie Lubelskim. Nasza drużyna zajęła II miejsce.
Skład drużyny wicemistrzowskiej: Zuzanna Grygiel, Klaudia Haraszczuk, Julia Kwit, Klaudia Matyjaszczyk, Dominika Kołkiewicz, Oliwia Kołkiewicz, Nikola Płowaś, Oliwia Szczepańska, Alicja Wolska. Gratulacje!!!
Więcej informacji http://pszs.lubartow24.eu/index.php/239-halowa-pn-igrzyska-kamionka-16-12-2019

18.12.2019

Półfinały mistrzostw powiatu w halowej piłce nożnej chłopców

W Ostrówku dnia 12.12.2019 r. odbyły się półfinały mistrzostw powiatu w halowej piłce nożnej chłopców. W turnieju brały udział mistrzowie gmin z Sernik, Lubartowa, Skrobowa, Ostrówka i Ostrowa Lubelskiego. Do rozgrywek finałowych zakwalifikowały się drużyny z Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego i Ostrówka. Nasz zespół wystąpił w składzie: K. Kowaluk, M. Chomicz, B Markiewicz, B. Grunt, R. Uchański, M. Kwit, A. Zapasa.

16.12.2019

Konkurs fotograficzny "Jesienny portret z książką"

12 XII rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs fotograficzny "Jesienny portret z książką" zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej Jedlance.
Wzięły w nim udział szkoły z: Radawczyka Drugiego, Rozkopaczewa, Zawadówki, Ostrowa Lubelskiego i Nowej Jedlanki. Na konkurs wpłynęły 42 fotografie.
Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Fundacji Akademia Umiejętności z Lublina, Urzędu Gminy Uścimów oraz bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance, przyznała nagrody i wyróżnienia. Bardzo się cieszymy, gdyż wiele z nich trafiło do rąk naszych uczniów:
Miejsce 2 zajęła Lena Kapciak z kl. IV
Miejsce 3 - Kaja Bartkowicz z kl. VI a
Obecni podczas rozdania nagród mieli również okazję zagłosować w plebiscycie publiczności. Nagrodę publiczności otrzymała Kaja Bartkowicz .
Wyróżnieni zostali: Igor Wójtowicz z kl. I, Jakub Barszcz z kl. II, Marcin Matyjaszczyk z kl. VI b, Nikola Płowaś i Sandra Dawidek z kl. VI a.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i zachęcamy do udziału w konkursach - naprawdę warto!

09.12.2019

WARSZAWA MEDIALNA

    9 grudnia klasy szóste i klasa piąta pod opieką pań: Izabeli Domańskiej-Wysok, Izabelli Marzędy, Doroty Kozłowskiej oraz pana Pawła Puchacza wybrały się na wycieczkę do stolicy.    Najpierw odbyliśmy wizytę na planie filmowym w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, by poznać fascynujący świat tajników realizacji dzieła filmowego. Dowiedzieliśmy się na przykład, kim jest szwenkier. Zobaczyliśmy hale zaaranżowane na las czy wnętrze lisiej jamy, ponieważ pracowano właśnie nad realizacją sztuki "A niech to gęś kopnie!" z cyklu "Teatroteka Młodego Człowieka". Dzięki okularom VR Google mogliśmy w sposób wirtualny przenieść się na plan filmu "Czarny mercedes" - niezapomniane wrażenie! Dużą radość sprawiła przymiarka historycznych kostiumów - pozwoliła przeobrazić się np. w damę dworu, mnicha, żołnierza. Jednak największą ekscytację wzbudziły warsztaty z charakteryzacji, podczas których za pomocą specjalnej plasteliny, farb i sztucznej krwi można było "wyczarować" rany, blizny i siniaki. Niektóre były naprawdę efektowne!
     Kolejnym celem wycieczki było zwiedzanie gmachu TVP przy ul. Woronicza 17. Zobaczyliśmy m.in. studia, gdzie realizuje się program kryminalny "997", "Warto rozmawiać" czy też "Jaka to melodia" - wydanie świąteczne.
    Następnie udaliśmy się spacerkiem do budynku Polskiego Radia. Obserwowaliśmy pracę dziennikarzy, a nawet mieliśmy okazję nagrywać własne wypowiedzi i odsłuchać je. Okazało się, że niełatwo prowadzić audycję radiową, o czym mogły się przekonać dziewczęta zaproszone przez prowadzącego do wypowiedzi na żywo w "Radiu Dzieciom".
Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu wrażeń.

29.11.2019

SZKOŁA DO HYMNU

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11. Do akcji przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

26.11.2019

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

I małe dzieciaki, i duże dzieciaki - wszyscy kochają pluszaki! ❤, co widać na załączonym obrazku.

26.11.2019

WARSZTATY CEL - ROZWÓJ

Uczniowie naszej szkoły w dniu 21 listopada 2019 r. uczestniczyli  w warsztatach z zakresu koncentracji i motywacji do nauki, zarządzania czasem, wyznaczania i osiągania celów, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem i tremą. W ramach działań profilaktycznych zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne „Cel-Rozwój” ”. Wzięły w nich udział wszystkie klasy. Zajęcia poprowadził socjolog, dyplomowany tutor, trener biznesu i coach. Było bardzo emocjonująco szczególne wrażenie zrobiły specjalne okulary dające obraz rzeczywistości po alkoholu, narkotykach i dopalaczach. Ciekawe zajęcia profilaktyczne były finansowane z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20.11.2019

Wycieczka śladami "Kamieni na szaniec"

15 listopada 2019 roku uczniowie klasy 7 i 8 udali się na wycieczkę do Warszawy szlakiem "Kamieni na szaniec". Wyjechali z samego rana, by w pierwszej kolejności udać się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Wraz z panią przewodnik odwiedzili groby: Aleksandra Kamińskiego, autora "Kamieni na szaniec" oraz głównych bohaterów lektury - Jana Bytnara, ps. "Rudy", Aleksandra Macieja Dawidowskiego, ps. "Alek" oraz Tadeusza Zawadzkiego, ps. "Zośka". Na grobach zostały zapalone znicze - symbole pamięci.
Następnie wycieczka udała się do Muzeum Więzienia Pawiak. Uczniowie oglądali cele więzienne, wysłuchiwali treści krótkich liścików pisanych przez ludzi więzionych na Pawiaku.
Kolejnym punktem programu było Liceum im. Stefana Batorego, gdzie uczyli się bohaterowie "Kamieni na szaniec". Zostaliśmy oprowadzeni przez uczennice liceum, które w ciekawy sposób opowiadały o historii szkoły. Następnie mogliśmy zobaczyć Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy alei Szucha, gdzie przesłuchiwano i poddawano torturom więźniów Pawiaka.
Po krótkiej przerwie na obiad udaliśmy się do Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wszyscy uważnie słuchali słów przewodnika, który zachęcał do poznania historii Żydów na ziemiach polskich. Uczniowie wrócili  zadowoleni i bogatsi o wiele ciekawych informacji. Wycieczkę zorganizowała pani Beata Czapska.

18.11.2019

XVI Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

15 listopada 2019 roku uczniowie klasy 7 i 8 udali się na wycieczkę do Warszawy szlakiem "Kamieni na szaniec". Wyjechali z samego rana, by w pierwszej kolejności udać się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Wraz z panią przewodnik odwiedzili groby: Aleksandra Kamińskiego, autora "Kamieni na szaniec" oraz głównych bohaterów lektury - Jana Bytnara, ps. "Rudy", Aleksandra Macieja Dawidowskiego, ps. "Alek" oraz Tadeusza Zawadzkiego, ps. "Zośka". Na grobach zostały zapalone znicze - symbole pamięci.
Następnie wycieczka udała się do Muzeum Więzienia Pawiak. Uczniowie oglądali cele więzienne, wysłuchiwali treści krótkich liścików pisanych przez ludzi więzionych na Pawiaku.
Kolejnym punktem programu było Liceum im. Stefana Batorego, gdzie uczyli się bohaterowie "Kamieni na szaniec". Zostaliśmy oprowadzeni przez uczennice liceum, które w ciekawy sposób opowiadały o historii szkoły. Następnie mogliśmy zobaczyć Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy alei Szucha, gdzie przesłuchiwano i poddawano torturom więźniów Pawiaka.
Po krótkiej przerwie na obiad udaliśmy się do Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wszyscy uważnie słuchali słów przewodnika, który zachęcał do poznania historii Żydów na ziemiach polskich. Uczniowie wrócili  zadowoleni i bogatsi o wiele ciekawych informacji. Wycieczkę zorganizowała pani Beata Czapska.

15.11.2019

Wycieczka do Nowej Dęby

Choć do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze chwilka, to młodsi uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już przygotowania do tego wspaniałego czasu. Jednym z symboli bożonarodzeniowych jest choinka, a na niej bombki i dlatego 07 listopada 2019 r. uczniowie z klasy drugiej i dwóch trzecich udali się do magicznego miejsca - Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Chcieliśmy na własne oczy zobaczyć jak powstają te piękne, niepowtarzalne, choć kruche ozdoby choinkowe. Wizyta w słynnej fabryce bombek to główny punkt naszej wycieczki, ale nie jedyny. W planach mieliśmy również krótki pobyt w jednym z piękniejszych polskich miast - Sandomierzu.

07.11.2019

Wycieczka klasy I

        24.10.2019 r. uczniowie klasy I byli na wycieczce w Parczewie w miejscowym kinie obejrzeli bajkę pt. „Przygody Magellana”. Potem zjedli pyszny obiad, po którym udali się do sali zabaw. Szczęśliwi i zadowoleni (choć trochę zmęczeni) wrócili do Ostrowa Lubelskiego. To były niezapomniane chwile, które nadal wspominają. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

27.10.2019

SZKOŁA PAMIĘTA

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. "
                                                 (Wisława Szymborska)

21.10.2019

Lekcja historii w Lublinie

17. 10. 2019 r. uczniowie klasy IV wraz z p. M. Daszczyk i       p. A. Mutwicką uczestniczyli  w wycieczce do Lublina. Atrakcją wyjazdu była zabytkowa trasa turystyczna biegnąca pod lubelskim Starym Miastem, na głębokości od 9 do 13 metrów. Spacer zabytkowymi piwnicami kamienic był jednocześnie wędrówką w historię miasta. Kulminacją tej wędrówki była multimedialna wizualizacja Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 r. Ach, tu były emocje! Następnie uczniowie podziwiali barokową zakrystię akustyczną z XVIII w., która znajduje się w Archikatedrze Lubelskiej. Iluzjonistyczne malarstwo, szepty, przenoszące się po sklepieniu sprawiły, że czuliśmy się jak na planie filmu 3D. Każdy z uczniów miał możliwość przetestowania niesamowitej akustyki tej sali. Wycieczkowicze obejrzeli tu jeszcze skarbiec i zwiedzili krypty.
Ostatnim punktem na mapie zwiedzających był Zamek Lubelski i Kaplica Trójcy Świętej.
Tu uczniowie poznali Legendę o czarciej łapie oraz podziwiali przepiękną dekorację malarską zwaną polichromią z XVw. Tu dowiedzieli się też o królu Kazimierzu Wielkim, który ten zamek wybudował i ważnym wydarzeniu jakim była Unia Lubelska. Spacer uliczkami Starego Miasta w ten piękny, jesienny dzień zakończył nasz pobyt
w Lublinie. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

19.10.2019

SCENA ZBLIŻA

       Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szczególnym wydarzeniu kulturalnym, jakim jest impreza "Scena Zbliża", która odbyła się 17 października br. w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne - sztuka jest dla nich formą uzewnętrzniania emocji. Na scenie wystąpili podopieczni: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju, Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kocku, Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach.
      Miło nam, że zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować nasze talenty: grę na flecie, taniec nowoczesny oraz taniec z hula-hop. Opiekunem grupy była pani Beata Czapska. Artyści zebrali gromkie brawa, a sama impreza była świetną okazją do integracji. Takie spotkania uczą akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym oraz dostrzegania ich zalet i walorów.

18.10.2019

XIX Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”

W dniu 18. 10. 2019 r. odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.
W XIX Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież” wzięło udział 35 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół z Lubartowa i okolic. Wpłynęło 745 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież. Komisja oceniająca przyznała 105 nagród, w tym 104 indywidualne i 1 zbiorowa.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim - Alicja Walenciuk, uczennica klasy IV oraz Marcin Matyjaszczyk , uczeń klasy VI B. Opiekunem była p. Dorota Kozłowska.

17.10.2019

Zawody wojewódzkie LDK 13.10.2019 r. Lublin

Dnia 13.10.2019 r. w Lublinie odbyły się wojewódzkie zawody w lekkiej atletyce szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych: U12, U14 i U16. W mistrzostwach uczestniczyły dzieci i młodzież z województwa lubelskiego (łącznie około 200 zawodniczek i zawodników). Poziom zawodów był bardzo wysoki. Naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów, którzy od marca 2019 r. uczestniczą w programie „Lekkoatletyka dla każdego”.
Srebrny medal w skoku wzwyż zdobyła uczennica klasy VIb Klaudia Matyjaszczyk pokonując wysokość 125 cm.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Oliwia Kołkiewicz z klasy VIb zajmując VI miejsce w biegu na 60 m z czasem 9,28 sek oraz siódmą lokatę w skoku w dal z wynikiem 391 cm.
Daniel Niedbalski z klasy VII był ósmy w biegu na 60 m z wynikiem 8,91 sek (rekord życiowy).
Dużą niespodziankę sprawiła młodsza o rok od swoich konkurentek Klaudia Haraszczuk z klasy V zajmując 10 miejsce w trójboju. W kategorii U12 startowały 62 zawodniczki. Warto dodać, że Klaudia ustanowiła 3 rekordy życiowe w skoku w dal, w biegu na 60 m i w rzucie piłką lekarską.
Większość naszych uczniów, na zawodach tej rangi, startowało po raz pierwszy.
Transport na mistrzostwa sponsorował Polski Związek Lekkiej Atletyki.

13.10.2019

ŚLADAMI PATRONA - PIELGRZYMKA ÓSMOKLASISTÓW

      10 X 2019 r. uczniowie klasy VIII uczestniczyli w XIX Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Na mszy świętej, celebrowanej przez biskupa Henryka Tomasika, duszpasterza Rodziny Szkół Jana Pawła II, pojawiło się ponad 200 sztandarów - w tym nasz - nowy, piękny, niedawno uroczyście poświęcony sztandar.
     W tym roku w czasie jasnogórskiego spotkania nawiązywano do 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ale również do setnej rocznicy urodzin papieża Polaka, która przypada na rok szkolny 2019/2020.
    W pielgrzymce udział wzięło ok. 10 tys. uczniów z 250 szkół,  nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy. Grupą naszych uczniów opiekowali się: pani Bożena Majewska, pan Andrzej Gruszczyk i ks. Jan Miedzianowski. Mottem spotkania tradycyjnie było hasło Dnia Papieskiego. W tym roku: Wstańcie, chodźmy!.
      Po dniu pełnym modlitwy i refleksji wszyscy udali się na nocleg do ośrodka wypoczynkowo - rekolekcyjnego w Zakrzowie.
     Drugiego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzali  Kalwarię Zebrzydowską oraz Muzeum Domu Jana Pawła II. Obowiązkowym punktem programu była wizyta w cukierni, by posmakować słynnych papieskich kremówek. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

11.10.2019

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU ORAZ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

    Sztandar od wieków był dla Polaków symbolem najwyższych wartości. Czczono go, szanowano, traktowano niemal jak relikwię, a w potrzebie oddawano za niego życie. Tak też jest i dzisiaj, także w szkole. Sztandar ma za zadanie reprezentować i jednoczyć naszą małą społeczność. To symbol zbiorowości szkolnej, nośnik historii i tradycji.
    Taka refleksja towarzyszyła podniosłej uroczystości prezentacji i poświęcenia nowego sztandaru szkoły, która odbyła się 3 października 2019 roku. Był to dla nas dzień wyjątkowy, poprzedzony długimi przygotowaniami.
     Po porannych zajęciach z wychowawcami uczniowie zgromadzili się na holu, by otrzymać pamiątkowe upominki – długopisy z logo szkoły. Słodką niespodzianką był olbrzymi tort podzielony pomiędzy wszystkich obecnych. W dobrych nastrojach wyruszyliśmy do kościoła parafialnego, gdzie o godzinie 10.00 miała się odbyć pierwsza część uroczystości – msza święta, podczas której JE ksiądz biskup Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia sztandaru. Powaga i podniosła atmosfera towarzyszyły temu niecodziennemu wydarzeniu.
    Po mszy świętej orszak zaproszonych Gości, uczniów, nauczycieli i rodziców - na czele z pocztami sztandarowymi - wyruszył do budynku szkoły. Przemarsz odbywał się przy wtórze gitary i pieśni religijnych, w pięknej jesiennej aurze. Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.15 już w budynku szkoły.
   Pani dyrektor Katarzyna Równiak serdecznie powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: JE ks. Biskup Kazimierz Gurda, Leszek Pietrzak - doradca Wojewody Lubelskiego, Lucjan Mileszczyk – Wicestarosta Lubartowski, Marzanna Ostrowska - Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, ks. Leszek Borysiuk - sekretarz Biskupa, ks. Jan Orłowski - proboszcz parafii Ostrów Lubelski, Jerzy Sobich - Przewodniczący Rady Miejskiej, Sylwia Szczepańska - Sekretarz Gminy, Janusz Szalast - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Mariola Socha – Radna Rady Miejskiej, Mirosław Gajewski - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie, przedstawiciele Nadleśnictw Lubartów i Parczew, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz instytucji, księża związani z naszą parafią, sołtysi, Przyjaciele Szkoły – osoby, które bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem wspierają działania naszej placówki, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele z okolicznych szkół oraz przedszkola. Uroczystość zgromadziła przede wszystkim tych, dla których wszelkie wysiłki odnajdują swój cel i sens - uczniów. Obecni byli także nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Część oficjalną uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Urzędu Gminy, SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim i oczywiście pocztu sztandarowego Rady Rodziców naszej szkoły, w którym godnie i pięknie prezentowali się: pan Krzysztof Nawrocki oraz panie - Katarzyna Bernacka i Katarzyna Ostrowska.
      Podniosłą chwilą było wbijanie gwoździ fundacyjnych w drzewce sztandaru. Dokonali tego:
• JE ksiądz biskup Kazimierz Gurda
• pan Leszek Pietrzak - w imieniu Wojewody Lubelskiego
• pan Lucjan Mileszczyk - w imieniu Starosty Lubartowskiego
• pani Marzanna Ostrowska - w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty
• pan Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
• pan Jerzy Sobich - Przewodniczący Rady Miejskiej
• ksiądz Jan Orłowski - proboszcz parafii w Ostrowie Lubelskim
• pan Mirosław Gajewski - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie
• pan Witold Zakościelny - reprezentujący Nadleśnictwo Parczew
• pan Lucjan Kachniarz - reprezentujący Nadleśnictwo Lubartów
• pani Mariola Socha
• państwo Sylwia i Marek Szczepańscy
• pani Beata Czapska
• przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas Marika Bójko
• pani Agata Winiarska - w imieniu rodziców
• dyrektor szkoły pani Katarzyna Równiak.
W drzewcu sztandaru widnieją również gwoździe fundacyjne pana Kamila Staszewskiego oraz pana Krzysztofa Świderskiego, którzy nie mogli przybyć na uroczystość.

25.09.2019

24.09.2019

NARODOWE CZYTANIE

      23.09. klasy IV-VIII spotkały się, by w ramach szkolnej odsłony Narodowego Czytania posłuchać "Katarynki" Bolesława Prusa - jednej z ośmiu nowel zaproponowanych do czytania w bieżącym roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

05.09.2019

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

2. 09. 2019 r. o godz. 10.00 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Tym razem uroczystość przebiegała nieco inaczej niż zwykle, gdyż w auli spotkały się dwa pokolenia: uczniowie klas I-VIII oraz pokolenie Dzieci Wojny, którego reprezentantem był Pan Stanisław Maleszyk. Drugi gość honorowy - Pan Zbysław Abramik odwiedził nas 3 września. Spotkał się z uczniami klas szóstych, którym przedstawił wspomnienia ze swojego dzieciństwa przypadającego na okres wojny i okupacji oraz przybliżył wstrząsającą historię pacyfikacji wsi Jamy. Obecność wyjątkowych Gości była efektem przystąpienia szkoły do akcji Przerwany Marsz. Podczas inauguracji roku szkolnego Pani dyrektor Katarzyna Równiak nawiązała do tragedii września 1939 roku, a okolicznościowy montaż słowno-muzyczny wprowadził atmosferę zadumy nad losem ówczesnych dzieci i wszystkich ofiar wojny. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele lokalnych władz: burmistrz Ostrowa Lubelskiego - Pan Józef Gruszczyk, sekretarz gminy - Pani Sylwia Szczepańska, dyrektor Centrum Kultury - Pani Iwona Drozd oraz ksiądz proboszcz - Jan Orłowski, który udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. Chwilom refleksji i zadumy towarzyszyło podekscytowanie spotkaniami w gronie kolegów i oczekiwaniem na to, co przyniesie nowy rok szkolny.

05.09.2019

Informacja dla rodziców i uczniów

Od 2 września w naszej szkole można skorzystać zarówno z wizyty u pedagoga jak i u psychologa. Poniżej podajemy godziny pracy obu pań:

01.09.2019

Nasza szkoła włącza się w akcję "PRZERWANY MARSZ" zainicjowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP.
Akcja ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnych dzieci. Polskie Dzieci Wojny to nasze Babcie i nasi Dziadkowie, osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej (8.05.1945 r.) - ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni.
Dlatego zapraszamy serdecznie naszych uczniów wspólnie z Babciami, Dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w naszej miejscowości lub regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się 2 września 2019 roku o godzinie 10. 00 w budynku szkoły. Jeśli znają Państwo takie osoby, bardzo prosimy o przekazanie zaproszenia i pomoc w przybyciu do szkoły.
Chcemy poprzez ten symboliczny gest połączyć pokolenie czasu wojny i pokolenie czasu pokoju oraz udowodnić, że poświęcenie naszych dziadków, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
Więcej informacji o akcji można odnaleźć na stronie: www.przerwanymarsz.pl/

12.06.2019

Spotkanie z historią i magią

Pod koniec maja (27. 05. 2019 r.) pierwszoklasiści udali się w swoją już drugą szkolną podróż, a zarazem pierwszą całodniową wycieczkę. W radosnych nastrojach, z uśmiechniętymi twarzami oraz w towarzystwie od rana mocno przygrzewającego słoneczka wyruszyli do Janowca nad Wisłą. Pierwszy przystanek i pierwsza część wycieczki to spotkanie z historią - malownicze ruiny Zamku w Janowcu. Ta szesnastowieczna budowla z charakterystycznymi biało-czerwonymi pasami, z dziedzińcem, krużgankami oraz duchem Czarnej Damy niewątpliwie robi wrażenie. W odbudowanej część zamku zwiedzaliśmy niewielkie muzeum, gdzie oprócz makiet, rycin i obrazów można podziwiać m.in. meble, ornamenty ścienne oraz sporą kolekcję porcelany. Z zamku roztaczają się piękne, rozległe widoki. Obok ruin znajduje się park oraz mały skansen z ziemiańskim dworkiem i drewnianym zbożowym spichlerzem. To było ciekawe spotkanie z historią. Następnie po bardzo krótkiej podróży znaleźliśmy się w magiczno-bajkowej krainie pełnej drzew, kwiatów i krzewów, a zamieszkanej przez wyjątkowe postacie - Magiczne Ogrody w Janowcu. Na początek Drzewo Skrzata oraz historia tego miejsca, a później Marchewkowe Pole, Smocze Gniazdo, Kuchnia Bulwiaków… I coś dla odważnych dzieciaków - Mroczysko z ryczącym smokiem i strasznym przewodnikiem. Robi wrażenie! Mini park linowy to kolejny sprawdzian naszej odwagi, ale i sprawności. A później (już po burzy, gdy znowu wyszło słońce) zabawa w Zamku Wróżek oraz atrakcje Krasnoludzkiego Grodu i jeszcze kilka karuzeli oraz huśtawek pomysłowo napędzanych siłą własnych mięśni (ściślej – naszej pani Marysi ;), no i mega wysoka zjeżdżalnia. Super! A na koniec oczywiście przemyślane zakupy w sklepiku z pamiątkami - pluszaki, motyle, tarcze, miecze... Pamiątki pełne magii tego miejsca. I to chyba już wszystko. Pożegnaliśmy włochate Mordole i do domu…

07.06.2019

Jak nie czytam, jak czytam

7 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 Park Miejski w Ostrowie Lubelskim zapełnił się uczniami i nauczycielami. Spotkali się, by w miłych okolicznościach, bez przymusu czytać – każdy to, na co ma ochotę. W akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam” wzięło udział 281 osób ze szkół gminnych oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Happening zorganizowany przez Zespół Szkół oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim miał na celu budowanie pozytywnego wizerunku książki i zachęcenie uczniów do częstszego kontaktu z książką w wolnym czasie. Sprzyjała nam letnia, piękna pogoda. Impreza miała charakter piknikowy. Na kocykach, w cieniu parkowych drzew można się było zrelaksować. Akcja rozpoczęła się od flashmobu - wspólnego czytania przyniesionych książek na losowo wybranej stronie. Zaangażowanie było ogromne. Gwar czytających skutecznie przyciągał uwagę przechodniów. Następnie swoje 3 minuty na czytanie mieli zaproszeni goście oraz uczniowie, którzy naprzemiennie czytali fragmenty ulubionych książek. Okazało się, że dorośli chętnie wracają do utworów z dzieciństwa: od „Ani z Zielonego Wzgórza”, „Alicji w Krainie Czarów” po klasykę Małgorzaty Musierowicz. Repertuar dzieci i młodzieży był ogromnie zróżnicowany. Miłym zaskoczeniem była kolejkach chętnych do pochwalenia się swoją książką, co przeczy stereotypowi, że młodzież nie czyta. Na zakończenie wszyscy zrobiliśmy wspólne zdjęcie, na którym ustawiliśmy się w kształcie serca, symbolizującego naszą miłość do książek.

05.06.2019

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - WYCIECZKA DO LUBLINA

4 czerwca 2019 r. grupa uczniów klas trzecich gimnazjalnych wybrała się na wycieczkę do Lublina. Rozpoczęliśmy od spaceru Lubelską Trasą Podziemną, do której wejście znajduje się pod Trybunałem Koronnym. Była to wędrówka w czasie pozwalająca odkryć przeszłość miasta. Historię rozwoju Lublina przybliżały makiety ukazujące miasto od VIII w. n. e., poprzez średniowiecze oraz wiek XVI i XVII. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki była, wzbogacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makieta Wielkiego Pożaru Lublina (1719). Widowisko robi wielkie wrażenie - kiedy gaśnie światło, słychać odgłosy burzy i całe pomieszczenie drży, zwiedzający mają wrażenie, że znaleźli się w centrum szalejącego żywiołu, który niszczy miasto. A wszystko zaczyna się tak pięknie i nastrojowo - wierszem J. Czechowicza przez Wisławę Szymborską (poznaliśmy:). Powaga, skupienie i niedowierzanie, że "ludzie ludziom zgotowali ten los" towarzyszyły zwiedzaniu Państwowego Muzeum na Majdanku. Majdanek był drugim co do wielkości – po Auschwitz – obozem niemieckim. Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez obozowe piekło, życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. Wizyta na Majdanku wywołuje smutek, ale też skłania do refleksji, że musimy budować taką przyszłość, by już nikt nigdy nie musiał przeżywać takiej gehenny. To była prawdziwa lekcja historii, zakończona słowami, które zostały uwiecznione na Mauzoleum z prochami ofiar Majdanka: „Los nasz dla was przestrogą”.

05.06.2019

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów w Janowcu

30.05.2019 r. uczniowie z klasy II a i II b pod opieką p. Bożeny Jośko, p. Anny Włosek i p. Katarzyny Jałochy wybrali się na jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów w Janowcu. W Kazimierzu Dolnym zwiedziliśmy najciekawsze zabytki tego malowniczo położonego w dolinie Wisły miasteczka. Spacerkiem przeszliśmy na wzgórze zamkowe, tam zwiedziliśmy ruiny Zamku, którego fundatorem był król Kazimierz Wielki oraz wieżę strażniczą popularnie nazywaną „basztą”- najstarszą budowlę Kazimierza Dolnego. Następnie przeszliśmy na rynek, a tam podziwialiśmy piękne kamienice Przybyłów - pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem. Przy okazji poznaliśmy ciekawe legendy związane z tym miasteczkiem (o kogucie, psie i studni). W drodze do autokaru podziwialiśmy piękną panoramę miasteczka oraz wijącą się zakolami rzekę Wisłę. Następnym punktem naszej wyprawy były Magiczne Ogrody w Janowcu. Po zjedzeniu pysznego obiadu wyruszyliśmy w magiczny świat baśniowych opowieści, aby poznać historie ciekawych bohaterów. Naszymi przewodnikami po tym niesamowitym miejscu były Wróżki Smużki, które bardzo ciekawie opowiadały o tym, co znajduje się w Magicznych Ogrodach. Po dwóch godzinach wędrówki po zakątkach ogrodu i zabaw z Wróżkami przyszedł czas na dowolne zabawy i wtedy się zaczęło… Dokoła było tyle różnych atrakcji, że nie wiedzieliśmy od czego zacząć. Największym powodzeniem cieszyła się ogromna zjeżdżalnia, mosty w koronach drzew oraz pływanie na tratwach. Byliśmy ostatnią grupą, która opuściła teren Magicznych Ogrodów. Do domu wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni, wioząc ze sobą wiele niesamowitych wrażeń. Mówiąc krótko – wycieczka nam się udała.

03.06.2019

Dzień Dziecka

01.06.2019 r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Dziecka. Na rodzinnym pikniku pojawiło się bardzo wiele osób. Byli obecni i przyszli uczniowie (niektórzy dopiero stawiający pierwsze kroki), rodzice, zaproszeni goście, dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Wszyscy w świetnych nastrojach, czemu z pewnością sprzyjała piękna, letnia pogoda. Nasze święto rozpoczęło się od konkurencji sprawnościowych, w których brały udział klasy I - III oraz IV - VIII i gimnazjum. Po zaciętych zmaganiach wszyscy zostali nagrodzeni pucharami. Następny w planie był pokaz talentów "Pokaż na co Cię stać", w którym mogliśmy podziwiać rozmaite talenty uczniów - od najmłodszych do najstarszych oraz zespoły taneczne przygotowane przez absolwentkę naszej szkoły. Był śpiew, akrobatyczny taniec z hula-hop, a nawet pokaz gry na kubeczkach! Później udaliśmy się do przeszłości... Konkurs Retro zorganizowany przez Samorząd Uczniowski cieszył się sporym zainteresowaniem. Mogliśmy podziwiać stroje ze wszystkich dekad XX wieku. Na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Były to vouchery do kina 3D dla dwóch osób. Następnie znów wróciliśmy do teraźniejszości i udaliśmy się na orlika, aby oglądać zawody piłki nożnej, które wywołały wiele emocji u kibiców. Można też było poszaleć na dmuchańcach, wziąć udział w malowaniu kredą na chodniku oraz posilić się kiełbaskami, lodami i słodkościami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Fotorelacja w zakładce GALERIA.

02.06.2019

Wycieczka Słowacja - Węgry

W dniach 22-24.05.2019 r. uczniowie najstarszych klas wyjechali na wycieczkę do Budapesztu. Pierwszy dzień spędzili na terytorium Słowacji. Zwiedzili Lewoczę - leżące na wschodzie regionu Spisz miasto, które jest kulturalno-historycznym skarbem wśród miast słowackich, z mnóstwem zabytków architektonicznych, z których najważniejszy to kościół Świętego Jakuba Apostoła – z najwyższym gotyckim ołtarzem na świecie (18,62 metrów) autorstwa Mistrza Pawła z Lewoczy. Jego figury mają prawie 2,5 metra i są wyrzeźbione z jednego kawałka lipowego drewna. Zwiedzając rynek miasteczka, każdy miał wrażenie, jakby czas zatrzymał się tutaj w miejscu. Kolejny etap podróży to Jaskinia Lodowa leżąca w Słowackim Raju. Jest największą słowacką jaskinią lodową i pierwszą elektrycznie oświetloną jaskinią w Europie. Wnętrze wypełnia lód w postaci lodowej podłogi, lodowych wodospadów, lodowych stalagmitów i słupów. Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie przepięknych miasteczek położonych w Zakolu Dunaju Ostrzyhom (Esztergom) - jedno z najstarszych miast nazywane jest "węgierskim Watykanem". Nad miastem góruje imponująca bazylika św. Wojciecha, która jest nie tylko największą katedrą w kraju, ale także najwyższym budynkiem Węgier i piątą co do wysokości świątynią na świecie. Szentendre - miasteczko zakochanych i malarzy z mnóstwem malowniczych kościołów i cerkwi. Równie ciekawe są maleńkie, pełne niespodziewanych eksponatów muzea - tu szczególnie polecane Muzeum Marcepanu. Kolejny etap podróży to wjazd na wzgórze w Wyszehradzie skąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Europie – widok na dolinę rzeki Dunaj - Zakole Dunaju. Wreszcie Budapeszt: spacer wokół Parlamentu, zwiedzanie neorenesansowej Bazyliki św. Stefana, wyjazd na wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu. Następnie wyjazd na Wzgórze Zamkowe, zwiedzanie m.in. Baszty Rybackiej. Pod koniec dnia wyczekiwany przez uczniów rejs statkiem po Dunaju. Trzeci dzień to dalsze zwiedzanie Budapesztu: Plac Millenium, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Bazylika św. Stefana. Była to wycieczka pełna atrakcji.

Dominika Sawuła - laureatka konkursu
Dominika Sawuła - laureatka konkursu
24.05.2019

DOMINIKA SAWUŁA NAJLEPSZĄ RECYTATORKĄ W POWIECIE

22 maja 2019 r. odbyły się w Kocku powiatowe eliminacje 38. Małego Konkursu Recytatorskiego. Z radością informujemy, że Dominika Sawuła, uczennica klasy I naszej szkoły uzyskała nagrodę i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. W swojej kategorii wiekowej rywalizowała z 19 recytatorami, których oceniało jury w składzie: Justyna Gruba (GBP w Serokomli) - przewodnicząca, Paulina Wierzbicka (GBP w Serokomli) i Adam Świć (DK w Kocku). Gratulujemy Dominice oraz jej instruktorce - pani Beacie Bójko i trzymamy kciuki za sukces w Lublinie!

21.05.2019

IX Konkurs o Janie Pawle II

20 maja 2019 r. odbyło się w szkole podsumowanie konkursu plastycznego "Serce dla Papieża Jana Pawła II". Do konkursu zgłoszonych zostało 80 prac plastycznych, wykonanych przez uczniów kl. I - IV. Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka i walory artystyczne. Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

06.05.2019

VIVAT MAJ, TRZECI MAJ!

30 kwietnia 2019 r. w nieco nietypowy sposób, uczciliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie telewizyjnym Ostrów 24 mogliśmy podziwiać twórców Konstytucji, połączyć się "na żywo" z Francją i Moskwą, by zobaczyć reakcję Robespierre’a i carycy Katarzyny II na powołanie pierwszej polskiej ustawy regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Wysłuchaliśmy też listy przebojów tematycznie związanych z tym wielkim wydarzeniem, była nawet prognoza pogody i wiadomości sportowe z epoki! Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Marcel Lato - laureat konkursu
Marcel Lato - laureat konkursu
06.05.2019

Nagrody w konkursie plastycznym

Marcel Lato, uczeń klasy III c gimnazjalnej, zdobył I nagrodę w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pod hasłem: "Sport to najlepsza droga do przekraczania granic", który został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie. Na konkurs napłynęło aż 401 prac, spośród których nagrodzono 18 i wyróżniono 15 autorów. Wyróżnienie w tym konkursie zdobył Mikołaj Skwarzec z kl. VIII B. Wielkie gratulacje dla Marcela i Mikołaja, których prace zostały nagrodzone i docenione nie tylko dzięki walorom plastycznym, ale także dzięki symbolicznemu sposobowi wyrażenia idei konkursu.

01.05.2019

Dzień Wiosny i Dzień Ziemi

W poniedziałek 29. 04. 2019 r.obchodzony był w naszej szkole Dzień Wiosny i Dzień Ziemi. Spotkaliśmy się wszyscy aby świętować obecność najpiękniejszej pory roku oraz zaakcentować fakt, że w kwietniu obchodzony jest na całym świecie Dzień Ziemi. W ramach tej uroczystości mogliśmy posłuchać piosenek w wykonaniu klas I – III, Dawida Puchacza z klasy IV oraz Karoliny Markiewicz z kl. VII i Zuzanny Antoniuk z kl. III A. Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie na ciekawe nakrycie głowy „Zielona wiosna na głowach”. Reprezentanci poszczególnych klas wykazali się pomysłowością i umiejętnościami manualnymi. Dominowały kolorowe kapelusze, ozdobione owocami, kwiatami, wstążkami. Każdy był oryginalny! Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Magdalena Sidor z klasy VI. Dużo emocji wywołały wybory Miss i Mistera Wiosny 2019. Do tego konkursu zostali zaproszeni uczniowie klas VII -VIII i III gimnazjalnych. Każda klasa wytypowała jedną kandydatkę i jednego kandydata do wymienionych tytułów. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: strój i gracja oraz znajomość polskich przysłów. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani dyrektor Katarzyna Równiak, pan Jerzy Marzęda, pani Dorota Maleszyk oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Jesionek. Trzeba przyznać, że wszyscy uczestnicy wyglądali wspaniale. Stroje od klasycznych po futurystyczne i zaskakujące. Tytuł Miss Wiosny 2019 zdobyła uczennica klasy VII Marika Kapciak, a tytuł Mistera Wiosny 2019 zdobył uczeń klasy III B Marek Gryzio. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w nasze spotkanie, wychowawcom za zaangażowanie oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

25.04.2019

MISTRZOWIE SŁOWA

24 kwietnia 2019 r. na scenie Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyły się gminne eliminacje do XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały: Dominika Sawuła, Oliwia Wietrzyk, Łucja Puła i Tatiana Goławska (klasy I-III) oraz Marcin Daszczyk, Wiktor Miciuła, Julia Woźniak, Oliwia Szczepańska (klasy IV - VI). Wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Główną nagrodą w konkursie była nominacja do etapu powiatowego, który odbędzie się w siedzibie biblioteki w Kocku w środę 22 maja 2019 r. Cieszymy się, że wśród najlepszych (nagrodzono ogółem pięcioro uczestników) znalazło się aż troje uczniów z naszej szkoły: Oliwia Wietrzyk, Dominika Sawuła i Marcin Daszczyk. To oni będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach w Kocku. Jury postanowiło również przyznać jedno wyróżnienie, które przypadło w udziale Oliwii Szczepańskiej. Trzymamy kciuki za laureatów, a wszystkim gratulujemy świetnego występu.

11.04.2019

Finał rozgrywek o Puchar Tymbarku

W dniach 1 i 2 kwietnia 2019 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim odbył się finał województwa lubelskiego XIX Turnieju Piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Dzieci ze szkół i klubów sportowych przez dwa dni rywalizowały w kategoriach U-8, U-10 i U-12 (drużyny dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 12 lat). Cztery drużyny, w kategoriach: U8 dziewczęta, U10 dziewczęta, U10 chłopcy i U12 dziewczęta, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim reprezentowały powiat lubartowski w finale województwa. Najmłodszej drużynie dziewcząt U8 (z pierwszej klasy) udało się dotrzeć do finału. Są czwartą drużyną w województwie lubelskim. Gratulujemy!

11.04.2019

Pierwszaki w Teatrze Muzycznym

        Na swój pierwszy szkolny wyjazd uczniowie najmłodszej klasy naszej szkoły wybrali się 26 marca 2019 roku. I choć dzień nie był najcieplejszy, to 19 pierwszaków w dobrych nastrojach wsiadło do busa i ruszyło w drogę. Cel nie był odległy – Lublin, miasto w którym już bywali, jednak w miejscu docelowym wszyscy znaleźli się po raz pierwszy. Był to Teatr Muzyczny w Lublinie, gdzie obejrzeli baletową wersję znanej bajki „Królewna Śnieżka”. Losy dobrej i pięknej, lecz niestety, znienawidzonej przez złą macochę Śnieżki oraz siedmiu wesołych krasnali dostarczyły dzieciom niezapomnianych emocji. Siłę wrażeń spotęgowała piękna muzyka, barwna scenografia oraz bajkowe kostiumy. Artystyczne doznania, to pierwszy punkt tego wyjazdu, ale nie jedyny. Park rozrywki to dla każdego dziecka już z nazwy zachęcające miejsce, ale słowo „BOUNCE” brzmi trochę tajemniczo, choć jak podają na stronie: „Bounce, to gwarancja dobrej rozrywki”. I nie mylą się! Dmuchany park rozrywki to ruch, rekreacja, wspólna zabawa i dużo radości.

07.04.2019

Wycieczka do Warszawy

27.03.2019 r. uczniowie z klasy szóstej i siódmej pod opieką pani Beaty Czapskiej, pani Ewy Dziadko i pani Doroty Maleszyk wybrali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu było Muzeum Powstania Warszawskiego mieszczące się przy ulicy Grzybowskiej. To niezwykłe miejsce powstało, aby oddać hołd walczącym w obronie Warszawy. Po przekroczeniu progu muzeum wszyscy poruszali się w scenerii z lat II wojny światowej. Chodziliśmy po granitowym bruku, wśród murów pokrytych dziurami od bomb i wybuchów. Ekspozycja muzealna została zaprojektowana w niepowtarzalny sposób. Oddziaływała na zwiedzających obrazem, dźwiękiem i światłem. Ciekawym przeżyciem była możliwość wejścia do repliki ciemnych, ciasnych kanałów i sprawdzenia, co mogli poczuć powstańcy, którzy przedostawali się kanałami w różne miejsca Warszawy. Największe wrażenie zrobił na nas ogromny samolot „Liberator”, którym dokonywano zrzutów broni dla powstańców. Mogliśmy też posłuchać opowieści żyjącego powstańca, który pracował w podziemnej drukarni i przekazał nam wstrząsające opowieści o Powstaniu Warszawskim. To spotkanie pozostanie na długo w naszych pamięciach. Z wycieczki do muzeum wróciliśmy pełni refleksji i zadumy. To była prawdziwa, żywa lekcja historii. Kolejny punkt programu to Łazienki Królewskie, określane jako „najszczęśliwsze miejsce w Warszawie”. Przed wejściem do Łazienek obowiązkowa fotografia z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Pogoda nam dopisała, świeciło słońce, aczkolwiek powiewał lekko mroźny wiaterek. To jednak nie przeszkodziło w wiosennym spacerze i podziwianiu bogatej fauny. Obserwowaliśmy pawie, kaczki, rybitwy i podziwialiśmy Pałac na Wodzie oraz Amfiteatr i Ogród Chiński. Ostatnim punktem programu, jakże wyczekiwanym przez wszystkich wycieczkowiczów był wypad do Starbucksa na gorącą czekoladę, kawę, herbatę, frappuccino, ciasteczko marchewkowe i wiele innych przysmaków. Wycieczka była bardzo udana. Panowała miła atmosfera. Pomimo zmęczenia i natłoku wrażeń byliśmy bardzo zadowoleni.

27.03.2019

Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej

27 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Kocku odbył się XIII Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej - wspaniałej poetki, autorki tekstów piosenek, do których muzykę komponowali m. in. Włodzimierz Korcz i Seweryn Krajewski.  Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rywalizowała w kategorii plastycznej, muzycznej i recytatorskiej. Miło nam poinformować, że w każdej z nich mamy laureatów. W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Justyna Brzozowska, uczennica klasy III c gim. za ilustrację do wiersza "Chciałeś", zaś Marika Bójko z klasy VII - zajęła miejsce III za ilustrację do tekstu "Filiżanka kawy". W kategorii muzycznej zwyciężyła Zuzanna Antoniuk (klasa III a gim.), która zachwyciła jury piękną  interpretacją  piosenki "Kto tak ładnie kradnie, jak on" z filmu "Halo, Szpicbródka". W kategorii "recytacja" wyróżnienia uzyskały: Aleksandra Jesionek (kl. III a gim.) oraz Aleksandra Rozmysł (kl. III b gim.). Wielkie gratulacje dla  laureatek oraz wszystkich reprezentantów naszej szkoły, którzy w konkursowych zmaganiach  zaprezentowali wysoki poziom. Cieszymy się, że mamy tak zdolną i twórczą młodzież - życzymy kolejnych sukcesów! Więcej zdjęć z konkursu w Galerii.

21.03.2019

KONKURS POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

14 marca 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie już po raz siódmy odbył się Międzyszkolny Konkursu Poezji Anglojęzycznej „Everything is poetry...”, którego organizatorem jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego działające przy II LO. Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, oddziałów klas gimnazjalnych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Komisja w składzie: p. Barbara Gałka, Paweł Pasikowski oraz p. Izabela Iwanicka, oceniała uczestników konkursu w kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych kl. 1-3, szkół podstawowych kl. 4-6, szkół podstawowych kl. 7-8 i oddziały gimnazjalne oraz szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Igor Miciuła (kl. IIa), Marcin Daszczyk (kl. Vb), Filip Mareczko (kl. Vb), Wiktoria Mazurek (kl. Vb), Mateusz Chomicz (kl. VII), Karolina Markiewicz (kl. VII) i Gabriela Prokopowicz (kl. VII), z których Igor Miciuła dostał wyróżnienie za recytację pod tytułem „My Teacher Took my iPod” autora Kenna Nesbitta, a Marcin Daszczyk zajął II miejsce za recytację wiersza pod tytułem „Sick Day” tego samego autora. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz słodki upominek. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie, które wręczyła p. Halina Zdunek - Dyrektor II LO.

20.03.2019

ANGELIKA HARASZCZUK W FINALE DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie odbył się etap rejonowy III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 7 uczniów klas siódmych szkół podstawowych z trzech dekanatów: parczewskiego, włodawskiego i wisznickiego. Hasłem III DKB są słowa: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Łukasza”. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda. Uczestnicy konkursu przez 45 minut odpowiadali na 33 pytania konkursowe. Po tym czasie komisja konkursowa sprawdziła prace, z których wyłoniono 4 z najwyższym wynikiem, one to awansowały do finału. Naszą szkołę reprezentowała Angelika Haraszczuk z klasy VII, która przeszła do etapu diecezjalnego. Katechetą Angeliki jest p. Bożena Majewska. Uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 6 kwietnia 2019 r. podczas Finału III DKB w Siedlcach!

Nagrodzona praca konkursowa Nikodema
Nagrodzona praca konkursowa Nikodema
18.03.2019

NIKODEM FRELICH LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Nikodem Frelich, uczeń klasy III a gimnazjalnej, został laureatem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej" pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jego ilustracja do wiersza "Księżyc w rynku" została też uhonorowana dodatkowo - spośród wszystkich nagrodzonych prac wybrano ją jako towarzyszącą Koncertowi Laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". Na konkurs napłynęło mnóstwo prac z całej Polski, m.in. z Nowego Targu, Rybnika, Warszawy. Powstawały w pracowniach plastycznych domów kultury, często pod okiem doświadczonych instruktorów. Tym większe wyrazy uznania dla Nikodema, który stworzył swoją pracę samodzielnie. 15 marca 2019 r. w MDK "Pod Akacją" w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. W programie były warsztaty plastyczne, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej oraz zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na zamku.

Laureaci konkursu
Laureaci konkursu
18.03.2019

XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji J. Czechowicza

6-7 marca 2019 r. w MDK "Pod Akacją" w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej. Miło nam poinformować, że aż troje uczniów naszej szkoły uzyskało na tym etapie wyróżnienia. Komisja w składzie: Anna Mazurek - polonistka, kustosz muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Przemysław Buksiński - aktor, animator kultury, Wydział Politologii na UMCS w Lublinie, Edyta Madej - sekretarz MDK po wysłuchaniu 48 recytatorów doceniła interpretację: Gabrieli Powałki, Mateusza Chomicza (oboje z kl. VII) oraz Aleksandry Gajosz (kl. III c gim).

18.03.2019

PAMIĘTAMY! 75. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI JAMY

Jak co roku delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w obchodach tragedii, która dotknęła mieszkańców wsi Jamy spacyfikowanej przez hitlerowców 8 marca 1944 r. 7 marca byliśmy obecni na konferencji w Centrum Kultury, gdzie wykładowcy: Ewa Kołomańska z Muzem Martyrologii Wsi Polskich w Michnowie, prof. dr hab. Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych IPN Warszawa, dr Wiesław Charczuk oraz inż. Antoni Meluch przybliżyli zgromadzonym tragiczną przeszłość Jam.
8 marca podczas Apelu Poległych na cmentarzu parafialnym, a następnie w kaplicy -mauzoleum w Jamach oddaliśmy hołd stu pięćdziesięciu dwóm osobom bestialsko zamordowanym podczas pacyfikacji. Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczystą oprawę z uwagi na asystę Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina oraz przybyłych gości: panią Beatę Mazurek - Wicemarszałka Sejmu RP, Stanisława Gogacza- Senatora RP, Przemysława Czarnka - Wojewodę Lubelskiego, Ewę Zybałę - Starostę Lubartowskiego oraz Leszka Kowalczyka - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

09.03.2019

MISTRZOSTWA POWIATU W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ

Dnia 5. 03. 2019 r. w Kocku odbyły się mistrzostwa powiatu w mini piłkę siatkową „4” dziewcząt. Do rywalizacji o miejsca w finale stanęły drużyny ze szkół podstawowych ze Skrobowa, Firleja, Wielkolasu oraz Ostrowa Lubelskiego. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Dziewczęta ze SP w Ostrowie Lubelskim bez problemu wygrały ze SP z Firleja oraz SP ze Skrobowa, natomiast walka o pierwsze miejsce rozegrała się pomiędzy SP z Wielkolasu a SP w Ostrowie Lubelskim. Mecz był dość wyrównany, w końcowej klasyfikacji reprezentacja naszej szkoły zdobyła wicemistrzostwo powiatu lubartowskiego, ustępując tylko SP z Wielkolasu, trzecie miejsce wywalczyła SP ze Skrobowa. Nasza szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Alicja Wolska, Klaudia Matyjaszczyk, Nikola Płowaś, Jagoda Czuchryta, Katarzyna Mileszczyk, Martyna Ziółkowska, Dominika Kołkiewicz, Julia Kosiak, Natalia Drabik, Martyna Szymula. Dziewczęta przygotowywała do zawodów Edyta Walkiewicz. Tego typu imprezy przynoszą niezapomniane wrażenia emocjonalne poprzez rywalizację sportową, kształtują charaktery młodych ludzi, są doskonałą promocją zdrowia oraz sposobem na aktywne spędzanie czasu wolnego.

06.03.2019

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca po raz dziewiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za swą niezłomność wielu zapłaciło najwyższą cenę. Po 50 latach okazało się, że skazani przez swych oprawców na zapomnienie, wciąż żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stały się już tradycją Ostrowa Lubelskiego, a nasza szkoła ma w nich zawsze swój udział. Także i w tym roku uczniowie pod opieką nauczycieli - pani Beaty Czapskiej, Ewy Dziadko, pana Andrzeja Gruszczyka przygotowali wzruszającą część artystyczną, którą zaprezentowali dla społeczności lokalnej w Centrum Kultury. Całości dopełniły piękne dekoracje autorstwa pani Doroty Maleszyk oraz Doroty Kozłowskiej.

05.03.2019

W KISIELU CZY W KIŚLU? ZABAWY Z JĘZYKIEM POLSKIM

21 lutego, a więc podczas ferii, odbywały się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Z tego powodu szkolne świętowanie nieco odciągnęło się w czasie. Od 26 do 28 lutego trwały korytarzowe Zabawy z Językiem Polskim. Codziennie na drzwiach klas pojawiał się nowy zestaw zadań do wykonania podczas przerw. Zadania dotyczyły różnych dziedzin: słownictwa, frazeologii - odszyfrowywaliśmy powiedzenia i przysłowia ukryte na obrazkach, poprawności językowej - tropiliśmy błędy językowe i wreszcie - zmagaliśmy się z gramatyką i interpunkcją. Za każdy poprawnie wykonany zestaw zadań można było otrzymać ocenę bardzo dobrą. Podpowiedzi były ukryte w QR kodach, na tablicy okolicznościowej, w wierszykach pani Agnieszki Frączek oraz w słownikach. Najwytrwalsi okazali się uczniowie klasy czwartej, którzy do końca dzielnie biegali po szkole, szukając ukrytych kodów z podpowiedziami lub korzystali z innych źródeł wiedzy (np. dyżurujący nauczyciel;).

07.01.2019

Spotkanie z Kolędą

6 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyły się Ostrowskie Spotkania z Kolędą. Na scenie zaprezentowała się orkiestra OSP, chór parafialny, przedszkolaki oraz dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Nasza szkoła reprezentowana była przez Dawida Puchacza z kl. IV oraz zespół muzyczny "NO NAME" w składzie: Zuzanna Antoniu, Kornelia Wójtowicz, Angelika Haraszczuk,  Karolina Markiewicz, Jakub Jóźwiak, który wykonał dwie pastorałki pt. "Dziecino Święta" oraz "Pastuszkowie bracia mili". W zespole gościnnie zagrał na gitarze absolwent gimnazjum Kamil Marzęda. W zakładce Kronika zamieszczony został film z występu.