WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ


Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
• możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
• wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
• organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
• możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Załączniki:
1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
6. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
7. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

[pobierz] 0.1 MB nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
[pobierz] 0.1 MB nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
[pobierz] 0.1 MB uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
[pobierz] 0.1 MB uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
[pobierz] 0.3 MB wytyczne GIS_MZ_MEN dla szkół podstawowych edukacj
[pobierz] 0.3 MB konsultacje w szkole-wytyczne GIS_MZ_i_MEN
[pobierz] 0.1 MB rewalidacja w szkole -wytyczne GIS_MZ_MEN