Orlik


60 Orlików na kolejne stulecie Niepodległości

Na Orliku w 2020 roku oprócz zajęć z projektu Lokalny Animator Sportu (we współpracy z Instytutem Sportu w Warszawie), prowadzony jest projekt „60 Orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami Żołnierzy Niezłomnych” (we współpracy Fundacją Orły Sportu).
Zajęcia przeznaczone są dla dwóch grup uczestników: Seniorów i Rodzin z dziećmi.
W ramach projektu uczestnicy poznają (coraz bardziej popularny) sport Nordic Walking, a także inne o charakterze rekreacyjnym.
Zajęcia odbywają się na Orliku według harmonogramu - 12 zajęć po 120 minut. Otrzymaliśmy niezbędny sprzęt do realizacji projektu, który po zakończeniu zostanie przekazany na własność Orlika.