Podsumowanie projektu RPO


Szkoła realizowała w okresie od 01. 10. 2017 r. do 31. 12. 2018 r. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim”. Wartość dofinansowana ze środków UE – 331 065,45 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w kontekście potrzeb na rynku pracy oraz umiejętności nauczycieli w zakresie TIK, doposażenie pracowni przedmiotowych. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Realizacja szkoleń dla nauczycieli i zajęć z uczniami w ramach projektu rozpoczęła się 8 stycznia 2018 r. i trwała do 17 grudnia 2018 r. Zakupiono pomoce dydaktyczne do geografii, chemii, fizyki, biologii, języka angielskiego, doradztwa zawodowego, oprogramowanie graficzne, sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne. Wartość zakupionych pomocy i sprzętu to ponad 70 000 zł.
Zrealizowano szkolenie dla nauczycieli „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” dla 15 nauczycieli w wymiarze 50 godz.
Zrealizowano szkolenia dla uczniów
• Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 50 uczniów. Zrealizowano 50 godz. zajęć indywidualnych dla uczniów kl. III gimnazjalnych.
• Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 80 uczniów. Zrealizowano 64 godz. zajęć grupowych.
• Zajęcia rozwijające z biologii dla 10 uczniów. Zrealizowano 50 godz. zajęć.
• Zajęcia rozwijające z matematyki dla 10 uczniów. Zrealizowano 50 godz. zajęć.
• Zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla 10 uczniów. Zrealizowano 50 godz. zajęć.
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 16 uczniów, (2 gr. po 8 ucz.). Zorganizowano 100 godz. zajęć.
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 16 uczniów, (2 gr. po 8 ucz.). Zorganizowano 100 godz. zajęć.
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla 8 uczniów. Zorganizowano 50 godz. zajęć.
• Multimedia w reklamie. W szkoleniu uczestniczyło 24 uczniów, (2 gr. po 12 ucz.). Zrealizowano 120 godz. zajęć.
• Grafika komputerowa. W szkoleniu uczestniczyło 24 uczniów, (2 gr. po 12 ucz.). Zrealizowano 120 godz. zajęć.
• Systemy prezentacji informacji w biznesie. W szkoleniu uczestniczyło 12 uczniów.
Zrealizowano 50 godz. zajęć.

W szkoleniach uczestniczyło 15 nauczycieli i 141 uczniów.