Regulaminy


[pobierz] 0.1 MB Regulamin monitoringu wizyjnego
[pobierz] 0.1 MB Regulamin rady pedagogicznej
[pobierz] 0.1 MB Procedura zwalniania z wychowania fizycznego

Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy szkolnej 2019/2020
[pobierz] 0.1 MB Regulamin wycieczek

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy szkolnej 2018/2019

Regulamin świetlicy szkolnej.