Zmiana imienia szkoły


       1 września 2017 r. w wyniku wprowadzonej reformy oświaty w strukturę naszej szkoły, wówczas jeszcze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, zostało włączone Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim. Ta decyzja skutkowała pomysłem przejęcia także imienia włączonego gimnazjum. W celu poznania w tej kwestii stanowiska: uczniów, rodziców i nauczycieli, w dniach 4 – 7. 09. 2017 r. została przeprowadzona ankieta. Po zbadaniu opinii społeczności szkolnej, okazało się, że wszystkie organy szkoły tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, są za tym aby naszej szkole patronował Jan Paweł II.
W związku z powyższym, działając na podstawie § 2 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Z 2017 r. poz. 649), Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, złożyły do organu prowadzącego szkołę wniosek o zmianę dotychczasowego imienia szkoły tj. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim i nadanie jej imienia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim. Złożony wniosek został poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej w dniu 30. 11. 2017 r. Na mocy Uchwały Nr XXXIV/196/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2017 r. dotychczasowe imię szkoły „Zygmunta I Starego” zostało zmienione na imię „Jana Pawła II”.

STANOWISKO RADY PEDAGOGICZNEJ W SPRAWIE ZMIANY IMIENIA

W dniu 04. 09. 2017 r. Komisja w składzie: p. Beata Czapska, p. Bożena Majewska, p. Agnieszka Mutwicka przeprowadziła ankietę wśród Rady Pedagogicznej. Pytanie ankietowe brzmiało: Czy jest Pan / Pani za zmianą dotychczasowego imienia szkoły i za nadaniem jej imienia „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim”?

TAK        NIE       

Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco:

LICZBA ANKIET DLA RADY PEDAGOGICZNEJ DOTYCZĄCA ZMIANY IMIENIA SZKOŁY - 27
LICZBA GŁOSÓW ZA ZMIANĄ – 14
LICZBA GŁOSÓW NA NIE – 12
LICZBA GŁOSÓW NIEWAŻNYCH (BRAK ODPOWIEDZI) – 1

 STANOWISKO RODZICÓW W SPRAWIE ZMIANY IMIENIA

W dniach od 05. 09. 2017 r. do 07. 09. 2017 r. wychowawcy klas przeprowadzili ankietę wśród rodziców szkoły podstawowej klas I-VII oraz klas II – III oddziałów gimnazjalnych. Pytanie ankietowe brzmiało: Czy jest Pan / Pani za zmianą dotychczasowego imienia szkoły i za nadaniem jej imienia „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim”?

TAK         NIE          

 Wyniki ankiety są następujące:

LP    Klasa    Liczba wydanych ankiet  TAK    NIE     BRAK ODPOWIEDZI 
1 I A 16 9 6 1
2 I B 15 9 5 1
3 II 13 4 9 0
4 III 21 16 5 0
5 IV A 18 12 6 0
6 IV B 18 5 9 4
7 V 18 7 11 0
8 VI 26 10 7 9
9 VII A 15 2 12 1
10 VII B 15 9 4 2
11 II A GIM 19 13 1 5
12 II B GIM 18 18 0 0
13 II C GIM 18 14 3 1
14 III A GIM 26 17 4 5
15 III B GIM  25 20 5 0
RAZEM 281 165 (59%) 87 (31%) 29 (10%)

 

STANOWISKO UCZNIÓW W SPRAWIE ZMIANY IMIENIA

W dniu 06. 09. 2017 r. Komisja w składzie: p. Barbara Haraszczuk – przedstawiciel Rady Rodziców, p. Agnieszka Mutwicka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Wiktoria Grygiel, Kacper Smyk – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła ankietę wśród uczniów szkoły podstawowej klas I-VII oraz klas II – III oddziałów gimnazjalnych. Pytanie ankietowe brzmiało: Czy jesteś za zmianą dotychczasowej nazwy szkoły i nadaniem jej imienia „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim"?

TAK        NIE       


Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco:

LP KLASA    LICZBA UCZNIÓW  TAK    NIE    UCZNIOWIE NIEOBECNI
   1     I A     16 10 4 2
2 I B 15 14 1 0
3 II 13 4 8 1
4 III 21 13 8 0
5 IV A 18 10 8 0
6 IV B 18 5 11 2
7 V 18 6 12 0
8 VI 26 15 8 3
9 VII A 15 4 10 1
10 VII B 15 13 1 1
11 II A 19 15 2 2
12 II B 18 17 0 1
13 II C 18 17 0 1
14 III A 26 26 0 0
15 III B 25 22 2 1
RAZEM 281 191 (75%) 75 (27%) 15 (5%)