Stołówka


OGŁOSZENIE

Opłata na dożywianie za miesiąc luty wynosi 20 dni x 2,50 zł = 50,00 zł.

Wpłaty za miesiąc luty przyjmuje intendent Pani Lidia Czubacka w dniach od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r. w godzinach: 7.30 – 9.30; 12.45 – 13.45

 

 Opłata na dożywianie za miesiąc styczeń wynosi 9 dni x 2,50 zł = 22,50 zł.

Wpłaty za miesiąc styczeń przyjmuje intendent Pani Lidia Czubacka w dniach od 03. 02. 2020 r. do 10.02.2020 r. w godzinach: 7.30 – 9.30; 12.45 – 13.45.

 Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.