Harmonogram dowożenia


[pobierz] 0.1 MB harmonogram dowożenia

Plik zawiera harmonogram dowożenia dzieci do przedszkola oraz uczniów do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram obowiązuje od 10. 09. 2018 r.