Statut i inne dokumenty szkolne


[pobierz] 0.8 MB statut obowiązujący od 01.09.2019 r.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

Tekst jednolity z 29. 08. 2019 r. obowiązujący od dnia 01.09.2019 r.

[pobierz] 0.1 MB regulamin średniej ważonej

Załącznik do statutu szkoły

 

[pobierz] 0.1 MB regulamin świetlicy szkolnej 2019/2020
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczo profilaktyczny 2018/2019
[pobierz] 0.1 MB Regulamin rady pedagogicznej
[pobierz] 0.1 MB Procedura zwolnienie z wychowania fizycznego

Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim