Statut i inne dokumenty szkolne


[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczo profilaktyczny 2020/2021
[pobierz] 0.3 MB Statut szkoły obowiązujący od 1 września 2020
[pobierz] 0.1 MB Regulamin średnia ważona-załącznik do statutu
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczo profilaktyczny 2018/2019