Ubezpieczenie uczniów


Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2020/2021

Pan Dariusz Palmi
Agent Avivy
tel. 600 993 071

 

POLISa nr 170011572430304

[pobierz] 0.1 MB 12
[pobierz] 1.2 MB 4
[pobierz] 0.1 MB 3
[pobierz] 0.2 MB 1

 

 

 

 

Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2019/2020

Pan Dariusz Palmi
Agent Avivy
tel. 600 993 071

POLISA NR 170011132666276

[pobierz] 0.1 MB szkolne druk roszczenia
[pobierz] 0.3 MB W jaki sposób zgłosić roszczenie w moja AVIVA
[pobierz] 0.3 MB OWU twoje dziecko
[pobierz] 0.1 MB informacja dla rodzica dane teleadresowe
[pobierz] 1.0 MB ulotka NNW szkolne 2019_2020

Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2018/2019 

Pan Dariusz Palmi
Agent Avivy
tel. 600 993 071

Polisa nr 100050052766

[pobierz] 0.5 MB zgloszenie-wypadku-aviva

Druk zgłoszenia wypadku.

[pobierz] 0.1 MB tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_nw
[pobierz] 0.2 MB postanowienia_dodatkowe
[pobierz] 0.1 MB 140405-owu-oc_10-01-2017-1

 

Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2017/2018

 W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę w roku szkolnym 2017/2018 z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu II – składka 38 zł

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun Szkoły ze strony Bezpieczny.pl - AXA
Pan Miłosz Siwek pod nr tel. 881-324-261, email: msiwek@bezpieczny.pl
• Infolinia AXA [pn - pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00
• Infolinia Bezpieczny.pl [pn - pt 8-16]: (58) 718 92 53
• SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091


POLISA NR 92103983 – Okres ubezpieczenia od 01-09-2017 do 31-08-2018.
Tabela Uszczerbku - https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Warunki Umowy - https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:
• wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne
• kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest pełnoletni lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.
Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:
• Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

• Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl

• Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa