SAMORZĄD UCZNIOWSKI


07.03.2021

07.03.2021

W

07.03.2021

07.03.2021

Skład Samorządu Uczniowskiego

01.03.2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
21. 02. 2021 r.
Dbajmy o nasz narodowy, piękny język na całym świecie! Nie wstydźmy się go!
Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnienia dramatycznych wydarzeń w 1952 roku w Dhace, stolicy Bangladeszu (wówczas należącego do Pakistanu). Tego dnia zginęło pięciu studentów podczas pokojowych demonstracji, których uczestnicy postulowali, by język bengalski został uznany za urzędowy.
Co roku, 21 lutego na świecie podejmowane są różne akcje mające na celu ochronę języków oraz zwrócenie uwagi na języki ginące.
Świętu temu przyświeca idea promowania używania mowy ojczystej, a w kontekście naszego kraju, czyli Polski – kultywowania naszego języka za granicą, wspieranie edukacji polonijnej, dbałość o poprawność językową czy popularyzacja dwujęzyczności – to jego najważniejsze założenia!Kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczność jej zachowania.I dlatego obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.
A może Ty spróbujesz przeczytać poniższe zdania bezbłędnie
„Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca”.
Przestraszyła pszczołę osa,
bzycząc w złotych zboża kłosach.
Pszczoła, siedząc zaś na kłosie,
chcąc uprzykrzyć życie osie,
wciąż tak strasznie ją straszyła, że aż osa się zaszyła
gdzieś w kolczastych krzewach w parku,
więc już nie ma jej na karku”.
Z czeskich strzech wyszło Czechów trzech.Gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz.Bez śladu drugi w gąszczu sczezł.A tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres.
Rozwiń skrzydła z językiem polskim. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Wystarczy kliknąć w poniższy link.
https://youtu.be/HQF-dYQl6Ww