Kadra pedagogiczna


 

Dyrektor szkoły – Katarzyna Równiak

Wicedyrektor – Jerzy Marzęda

 

Nauczanie zintegrowane – Beata Bójko, Bożena Jośko, Urszula Świderska, Anna Włosek

Język polski – Beata Czapska, Izabela Domańska-Wysok, Izabella Marzęda

Matematyka – Katarzyna Jałocha, Dorota Maleszyk, Bożena Szkuat

 

Język angielski – Maria Cichocka, Marlena Daszczyk, Joanna Gołębiowska

Język niemiecki – Magdalena Kołton

Fizyka – Monika Drabik

Chemia – Monika Drabik, Anna Trubalska

Biologia – Marlena Daszczyk, Dorota Kozłowska
Geografia – Anna Trubalska

Historia -  Ewa Dziadko, Katarzyna Równiak, Izabela Domańska- Wysok

Wiedza o społeczeństwie – Andrzej Gruszczyk,

Przyroda – Dorota Kozłowska

Informatyka – Jacek Maleszyk, Jerzy Marzęda

Edukacja dla bezpieczeństwa - Jerzy Marzęda

Technika – Jacek Maleszyk
Plastyka, Zajęcia artystyczne – Dorota Kozłowska, Dorota Maleszyk

Muzyka  – Dorota Kozłowska

Wychowanie fizyczne – Jarosław Góźdź, Witold Kłoda, Edyta Walkiewicz

Religia – Jarosław Góźdź, Bożena Majewska

WDŻR - Andrzej Gruszczyk

Pedagog szkolny - Agnieszka Mutwicka

Logopeda - Olga Domańska

Nauczyciel bibliotekarz - Elżbieta Sawuła

Rehabilitant - Marta Wójtowicz

 Nauczyciel wspomagający - Anna Mileszczyk